ออนไลน์หาวัยรุ่นมาเลย์

“เรโซน่า” ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกายภายใต้วงแขน จากค่ายยูนิลีเวอร์ มาเลเซีย เดินเข้าหา Social Networking ในเครือข่าย www.friendster.com โปรโมตสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นมาเลเซียเป็นหลัก โดยเครือข่ายเพื่อนๆ ใน friendster สามารถดาวน์โหลดแบรนด์คาแร็กเตอร์ ตัว Rexteen Rexy สามารถสร้างห้องเสมือนจริงได้ โดยซื้อของตกแต่งที่เป็นสินค้าเรโซน่าได้ หากทำที่มาเลเซียสำเร็จ เรโซน่ามีแผนจะทำโมเดลกันนี้ในตลาดเอเชียประเทศอื่นๆ ด้วย