เม็ดเงินโฆษณามี.ค.59 ขยับขึ้น 1 หมื่นล้านบาท ทีวีอนาล็อกยังครอง 4.8 พันล้าน-ทีวีดิจิทัลฟันไป 1.7 พันล้าน


by Admin
12-04-2016 17:22:09

นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยถึงการใช้เม็ดเงินใช้ในการลงสื่อโฆษณาของ เดือนมีนาคม 2559 มีมูลค่ารวม 10,214 ล้านบาท  ลดลงจากเดือนมีนาคม  2558 ที่ใช้ไป  11,551 ล้านบาท ในอัตรา -11.57%   

เม็ดเงินโฆษณาส่วนใหญ่ ยังคงใช้ไปกับช่องทีวีอนาล็อกเดิม 4,841 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วน 47.40 %   ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2558 ใช้ไป 5,607 ล้านบาท ลดลง 13.66%

ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับทีวีดิจิทัล 1,728 ล้านบาท***  หรือคิดเป็นสัดส่วน 16.92 %  เพิ่มขึ้นจากเดือน กุมภาพันธ์ 59 ใช้ไป 1,447 ล้านบาท แต่เมื่อนำไปเทียบกับงบโฆษณาทีวีดิจิทัล ในเดือนมีนาคม ปี 2558 ใช้ไป 1,921 ล้านบาท  ลดลงไป -10.05% (**งบโฆษณาทีวีดิจิทัล นำมาจาก rate card อาจต้องหักออก 30% )

ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 430 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมีนาคม ปี 2558 ที่ใช้ไป 656 ล้านบาท ลดลง 34.45%

ส่วนสื่ออื่นๆ ที่มีการใช้โฆษณาเพิ่มขึ้น คือ  สื่อในโรงภาพยนต์ 443 ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 423ล้านบาท สื่อรถประจำทาง 382 ล้านบาท และอินเทอร์เน็ต สื่ออินเทอร์เน็ต 117 ล้านบาท  (เก็บข้อมูลจาก 50 website และ 10 top mobile website )

สื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง  คือ วิทยุ 493 ล้านบาท (ลดลง 2.57%) หนังสือพิมพ์ 991 ล้านบาท (ลดลง -14.64% ) นิตยสาร 276 ล้านบาท (ลดลง -30.30%) สื่อณ.จุดขาย 29  ล้านบาท  (ลดลง -75.42)  ตัวเลขลดลงค่อนข้างเยอะ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีข้อมูลจาก Tesco Lotus และบิ๊กซี)

1_adver_mar59_700

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter