พญ.นลินี ไพบูลย์ ขึ้นทำเนียบ 1 ใน 50 นักธุรกิจสตรีทรงอิทธิพลแห่งเอเชียประจำปี 2559

บริหารธุรกิจอย่างแข็งแกร่งมายาวนานกว่า 20 ปี พญ.นลินี ไพบูลย์ ผู้บริหารคนเก่งแห่งกิฟฟารีน ได้รับการยกย่องจากนิตยสารฟอร์บส เอเชีย ขึ้นทำเนียบ 1 ใน 50 นักธุรกิจสตรีทรงอิทธิพลแห่งเอเชียประจำปี 2559 และยังเป็นนักธุรกิจหญิงชาวไทยเพียง 1 ใน 5 คนเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ นับเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวกิฟฟารีน