เศรษฐกิจซบ “เอ็มเคสุกี้” รายได้โตแค่ 1%

ภาพรวมตลาดร้านอาหารในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมายังคงอยู่ในภาวะซบเซาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ผู้บริโภครับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลงทั้งจำนวนครั้งและปริมาณการใช้จ่ายต่อครั้ง

ลูกค้า MK ยังคงมีการใช้จ่ายในระดับเดิม คือ โต๊ะ 4 ที่นั่ง ครั้งละประมาณ 800 บาท ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมามียอดขายเติบโตขึ้นเพียง 1% จากปกติที่มีการเติบโตประมาณ 4-5%

1_suki

ออกโปรโมชั่นดันยอดขาย

ปกติแล้วเอ็มเคสุกี้ จะมีแผนกระตุ้นตลาดเป็นประจำทุกไตรมาส ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เม..ที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้งบประมาณ 50-60 ล้านบาท จัดโปรโมชันรายการอาหารใหม่สุกี้ตอกไข่และจัดชุดอาหารกลางวัน (Set Lunch) ประเภทบะหมี่ฮ่องกงและอื่นๆ รวม 5 รายการอาหารในราคาพิเศษ 79 บาท

เบื้องต้นนำร่องใน 15 สาขาหลัก โดยอาจจะมีการเพิ่มจำนวนสาขาที่จัดโปรโมชันนี้อีก หลังพบว่าเพียงระยะเวลาประมาณ 1 เดือนสามารถกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นได้ 7-10%

ตั้งเป้าปี 2559 รายได้โต 3.4% 

ตั้งเป้ารายได้ ปี 2559 เติบโต 3-4% จากปี 2558 มีรายได้ 14,478 ล้านบาทมาจากการพัฒนาเมนูรายการอาหารใหม่ๆและนำนวัตกรรมใหม่ๆมาให้บริการเช่นการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการสั่งอาหารของลูกค้า

2_sukisuki_3

ที่มา : http://astv.mobi/AnZArxT