12 ตำแหน่งงาน เงินเดือนสูงสุดในไทย ปี 2016

jobsDB ได้จัดทำผลสำรวจ “ตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูงสุดในประเทศไทยในแต่ละระดับตำแหน่ง” จากข้อมูลฐานเงินเดือนเชิงลึกจากทุกอุตสาหกรรม และระดับตำแหน่งงาน จากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 40,000 รายทั่วประเทศ พบว่า เจ้าหน้าที่ทั่วไป และระดับกลางในสายโทรคมนาคม มาเป็นอันดับแรก

ในขณะที่ระดับหัวหน้างาน บริการเฉพาะทาง งานประกันภัย และบัญชี เงินเดือนมาในอันดับต้นๆ แต่หากเป็นระดับผู้จัดการ งานด้าน อสังหาริมทรัพย์ เงินเดือนสูงสุดแซงหน้าอาชีพอื่น ๆ

g1

g2g3 g4

Open_7 Open_8 Open_9 Open_10

บทสรุป 10 สายงานเงินเดือนมากที่สุด ปี 2016

  1. ทุกสายงานที่ติด10 อันดับเงินเดือนสูงสุด คืออาชีพที่ต้องการทักษะตามสายงานนั้น ๆ (Specialization)
  2. สายงานที่ติด 5 สายงานที่เงินเดือนมากสุด ในทุกระดับตาแหน่ง ได้แก่ งานโทรคมนาคม งานบริการเฉพาะทาง งานการเงินและงานธนาคาร งานไอที (ยกเว้นในระดับตาแหน่งผู้จัดการขึ้นไป)
  3. สายงานที่เงินเดือนสูงสาหรับตาแหน่งงานระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง คือ งานโทรคมนาคม งานธนาคาร / งานการเงิน และงานบริการ เฉพาะทาง
  4. สายงานที่เงินเดือนสูงสำหรับตำแหน่งงาน ระดับผู้จัดการขึ้นไป คือ งานอสังหาริมทรัพย์ งานวิทยาศาสตร์ งานLab งานวิจัยและพัฒนา งานขนส่ง