ดีแทคชี้แจงถูกพาดพิง

ดีแทคออกแถลงการณ์ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นส่วนบุคคลของใคร หวั่นการถูกพาดพิงในข่าวทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด
“ต่อกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวพาดพิงถึงดีแทคเร็วๆ นี้นั้น ดีแทคขอเรียนให้ทราบว่าดีแทคเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มุ่งให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยไม่มีวัตถุประสงค์ฝักใฝ่การเมือง หรือศาสนาใด โดยดีแทคยึดมั่นในความเป็นกลางและในหลักบรรษัทภิบาลที่จะไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเห็นต่างระหว่างบุคคล การแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไม่ว่าของบุคคลใด ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล มิได้เกี่ยวข้องกับดีแทคแต่อย่างใด จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน”
แถลงการณ์ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2559 นี้เกิดขึ้นหลังมีชื่อดีแทคปรากฏในรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย ทำให้ดีแทคต้องแสดงจุดยืนให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจน
ที่มา: http://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000061135