“ดีแทค” ปฏิเสธข่าวปรับลดพนักงาน

ช่วงนี้ตกเป็นข่าวในประเด็นต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดได้มีกระแสข่าวว่า ดีแทคได้ปลับลดพนักงานลงจำนวนมาก ทำให้ดีแทคได้ออกมาชี้แจงว่า ไม่มีแผนที่จะดำเนินการปรับลดจำนวนพนักงาน  บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าลงทุนในเรื่องการสรรหาและพัฒนาบุคคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งมอบบริการดิจิทัลที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย