พีแอนด์จี ประเทศไทย แต่งตั้ง MD คนใหม่

บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ พีแอนด์จี ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง ราฟฟี่ ฟาร์เจโด เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ต่อจาก นายราอูล ฟอลคอนที่ครบวาระเกษียณอายุ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หลังจากทำงานให้กับพีแอนด์จีมาเป็นเวลา 35 ปี

ราอูล ฟอลคอน กรรมการผู้จัดการบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทย พม่า และลาวที่จะครบวาระเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 หลังจากทำงานให้กับพีแอนด์จีมาเป็นระยะเวลา 35 ปี

โดยทางบริษัทฯได้ประกาศแต่งตั้งให้ ราฟฟี่  ฟาร์เจโด ชาวฟิลิปปินส์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศสิงคโปร์ เข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

ราฟฟี่มีประสบการณ์การทำงานที่พีแอนด์จีมากว่า 17 ปี มีประสบการณ์ในด้านการตลาดระดับโลก ผ่านความรับผิดชอบในหลากหลายภูมิภาคทั้งในอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดีย โดยมีเป้าหมายให้พีแอนด์จีเป็นบริษัทที่เติบโตและมั่นคงอันดับต้นๆ 

โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มีความสามารถและเป็นผู้นำ, การบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม และการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนและสังคมผ่าน แบรนด์สินค้าของพีแอนด์จี