งบโฆษณา 3 ไตรมาส ปี’59 ยังซบ ใช้ไป 8.6 หมื่นล้านบาท ติดลบ 5.38%

ผ่านมา 3 ไตรมาสแล้ว แต่งบที่ใช้ในสื่อโฆษณายังคงซบเซาต่อเนื่อง จากการเปิดเผยของนีลเส็น พบว่า เม็ดเงินโฆษณาในช่วง 3 ไตรมาส ของปี 2559 (มกราคม-กันยายน 2559) มีมูลค่ารวม 86,526 ล้านบาท  ลดลงจาก ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ใช้งบไป 91,448 ล้านบาท ลดลง -5.38%

แบ่งเป็นเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อกเดิม 38,951 ล้านบาท ลดลงจาก 3 ไตรมาสของปี 2558 ใช้ไป 43,499 ล้านบาท ลดลงถึง 4,548 ล้านบาท -10.46% ในขณะที่ใช้กับทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นเป็น 16,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +5.63% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ใช้ไป 15,788 ล้านบาท

ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 2,855 ล้านบาท ลดลงไปถึง 1,688 ล้านบาท -37.16% เมื่อเทียบกับครึ่งปี 2558 ใช้ไป 4,543 ล้านบาท

ส่วนสื่อที่มีการใช้โฆษณาเพิ่มขึ้น นอกจากทีวีดิจิตอล คือ สื่อวิทยุ 4,142 ล้านบาท (+1.87%) สื่อในโรงภาพยนตร์ 4,231 ล้านบาท (+17.04%) สื่อนอกบ้าน 4,190 ล้านบาท (+34.17%) สื่อรถประจำทาง 3,906 ล้านบาท (+17.76%) สื่อ ณ จุดขาย 550 ล้านบาท (+70.92%) สื่ออินเทอร์เน็ต 1,337 ล้านบาท (+73.64%)     

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง คือ หนังสือพิมพ์ 7,431 ล้านบาท (-17.41%) นิตยสาร 2,255 ล้านบาท (-29.20%)

หมายเหตุ

*1. นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่น สื่อเคลื่อนที่ (transit)ป้ายบิลบอร์ดป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 เป็นต้นมา  

*2. อินเทอร์เน็ต – ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10  เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ

*3. สำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก DAAT

*4. สื่อในห้าง – นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูลสื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 แต่ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้าง Tesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็น

*5. ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้งสื่อเคลื่อนที่ และสื่อในห้าง

info_10brand_sep_new