เม็ดเงินโฆษณา ก.ย. 59 ติดลบไม่ถึง 1% ดิจิทัลทีวีใช้เพิ่ม เคเบิลทีวี-ดาวเทียบซบหนัก

อีกแค่ 3 เดือนจะสิ้นปี 2559 แล้ว มาดูกันว่า เม็ดเงินโฆษณาในเดือน “กันยายน 2559” ที่ถือเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 จะเป็นอย่างไร

จากการเปิดเผยของนีลเส็น ประเทศไทย พบว่า เม็ดเงินโฆษณาเดือนกันยายน ปี 2559 มีมูลค่า 9,630 ล้านบาท  ลดลงจาก ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ใช้งบ 9,667 ล้านบาท ลดลง -0.38%

ในส่วนของสื่อโฆษณาทีวี ที่ใช้เงินมากที่สุดนั้น แบ่งเป็นเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อกเดิม 4,122 ล้านบาท ลดลงจากกันยายน 2558 ใช้ไป 4,393 ล้านบาท  ลดลง -6.17% ในขณะที่ใช้กับทีวีดิจิตอล 1,858 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากกันยายน 2558 ใช้ไป 1,642 ล้านบาท +13.15 %

ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียมเหลือแค่ 284 ล้านบาท ลดลงค่อนข้างเยอะ -44.42% เมื่อเทียบกับ กันยายน 2558 ใช้ไป 511 ล้านบาท

ส่วนสื่อ ที่มีการใช้โฆษณาเพิ่มขึ้น คือ สื่อวิทยุ 495 ล้านบาท (+10.24%) สื่อในโรงภาพยนต์ 490 ล้านบาท (+22.19%) สื่อนอกบ้าน 544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ (+56.77) สื่อรถประจำทาง 500 ล้านบาท (+12.11%) สื่อในห้างฯ 78 ล้านบาท (110.81%) สื่ออินเทอร์เน็ต 162 ล้านบาท (+72.34%)   

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง คือ หนังสือพิมพ์ 832 ล้านบาท (-12.88%) นิตยสาร 265 ล้านบาท (-32.40%) 

หมายเหตุ

*1.นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่นสื่อเคลื่อนที่(transit)ป้ายบิลบอร์ดป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559  เป็นต้นมา 

*2. อินเตอร์เน็ท – ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ทโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10  เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ

*3. สำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ททั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก DAAT

*4 สื่อในห้าง – นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูล สื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 แต่ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้างTesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็น

*5ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้งสื่อเคลื่อนที่และสื่อในห้าง

info_top_sep