เม็ดเงินโฆษณา พ.ย. 59 ยังร่วงต่อ ปิดที่ 6.1 พันล้าน ติดลบ 43%

เหลืออีกเพียงแค่เดือนเดียวก็จะถึงสิ้นปี 2559แล้ว จากการเปิดเผยของ นีลเส็น พบว่า เม็ดเงินซื้อสื่อโฆษณาในเดือน “พฤศจิกายน 2559” มีมูลค่า 6,110 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากเดือนตุลาคม 2559 ที่มียอดซื้อสื่อโฆษณา 5,616 ล้านบาท แต่ลดลงไปเกือบครึ่ง เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ใช้งบโฆษณาไป 10,655 ล้านบาท ลดลงไปถึง 42.66%

โดยส่วนหนึ่งมาจากเป็นผลมาจากจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซา กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ทำให้หลายองค์กรลดงบโฆษณา ในการทำตลาดและการจัดอีเวนต์ ส่งผลให้ยอดซื้อสื่อโฆษณาติดลบกันเกือบทุกสื่อ ทั้งสื่อโทรทัศน์ เคเบิลทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และโฆษณาในโรงภาพยนนตร์ สื่อ ณ จุดขาย

ส่วนสื่อที่มีการใช้งบเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน มีเพียง 3 ประเภทเท่านั้น คือ สื่อนอกบ้าน สื่อเคลื่อนที่ และสื่ออินเทอร์เน็ต เท่านั้น

ในส่วนของสื่อโฆษณาทีวี แบ่งเป็นเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อกเดิม 2,205 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2558 ใช้ไป 4,898 ล้านบาท ลดลงไปถึง -54.98% ในขณะที่ใช้กับทีวีดิจิทัล 1,025 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันที่ใช้ไป 1,806 ล้านบาท ลดลงไป -43.24%

ส่วน เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ใช้ไป 195 ล้านบาท ลดลง -62.79% เมื่อเทียบกับ ตุลาคม 2558 ใช้ไป 5264 ล้านบาท

สื่อวิทยุ 337 ล้านบาท (-41.49%) หนังสือพิมพ์ 728 ล้านบาท (-36.03%) นิตยสาร 199 ล้านบาท (-45.63%) สื่อในโรงภาพยนตร์ 337 ล้านบาท (-28.90%) สื่อ ณ จุดขาย 34 ล้านบาท (-2.86%)

สื่อที่ใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น คือ สื่อนอกบ้าน หรือสื่อกลางแจ้ง (หมายเหตุ*1) (OUTDOOR) 472 ล้านบาท (+29.32%) สื่อเคลื่อนที่ (TRANSIT) 423 ล้านบาท (-10.16.%) สื่ออินเทอร์เน็ต 155 ล้านบาท (72.22)

หมายเหตุ

*1.นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่น สื่อเคลื่อนที่ (transit)ป้ายบิลบอร์ดป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 เป็นต้นมา 

*2 อินเทอร์เน็ต – ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่อ อินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10  เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ

*3 สำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก DAAT 

*4 สื่อในห้าง – นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูล สื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 แต่ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้างTesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็น

*5 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้งสื่อเคลื่อนที่ และสื่อในห้าง

1_adver_november59