ยูนิชาร์ม ดึง 3 แบรนด์แผ่นอนามัย ‘มามี่โพโค’ ‘โซฟี’ และ‘ไลฟ์รี่’ จากโอสถสภา ไปจำหน่ายเอง มีผล 16 มี.ค. 60


14-12-2016 18:40:23

บริษัท โอสถสภา จำกัด แจ้งว่า บริษัทยูนิชาร์ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ‘มามี่โพโค’ ‘โซฟี’ และ ‘ไลฟ์รี่’ จะขยายสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ‘มามี่โพโค’ ‘โซฟี’ และ ‘ไลฟ์รี่’ เองทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยโอสถสภายังเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สำหรับร้านค้าผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้บริโภคจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดจากข้อตกลงนี้

วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โอสถสภา จำกัด เปิดเผยว่า โอสถสภาและยูนิชาร์มเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและยาวนาน 30 ปี นับตั้งแต่ที่ยูนิชาร์มได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งโอสถสภาเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ‘มามี่โพโค’ ‘โซฟี’ และ ‘ไลฟ์รี่’ ไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

ส่วนทางด้าน เพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด กล่าวเสริมว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นำมาซึ่งการปรับกลยุทธ์การบริหารและโครงสร้างองค์กรของบริษัทเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยโอสถสภาจะมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ตลอดจนการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับพันธมิตรที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ภายใต้พันธกิจใหม่ของโอสถสภาที่มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภคและสังคม

ปัจจุบัน โอสถสภาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและลูกอม ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมทั้งสิ้นกว่า 20 แบรนด์

ทั้งนี้ บริษัทยูนิชาร์ม เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ยูนิชาร์ม คอร์ปอเรชั่น ประเทศญีปุ่น และโอสถสภา จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2530 ทุนจดทะเบียน 7,188 ล้านบาท โดยโรงงานแรงตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ต่อมาได้ย้ายสำนักงานและโรงงานผลิต อยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ในปี 2542