คาดปีใหม่ 60 คนช้อปกระจาย 1.2 แสนล้านบาท เพิ่ม 3.4%

หอการค้าไทยคาดปีใหม่คนไทยกระหน่ำช้อปเงินสะพัดกว่า 120,000 ล้านบาท พุ่งขึ้นจากปีก่อน 3.4% แต่หากรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งเที่ยวช่วยชาติและช้อปช่วยชาติเม็ดเงินหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่กว่า 150,000 ล้านบาท

เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  ซึ่งทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,200 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าคนกรุงเทพฯ มีแผนการใช้จ่ายรวม 63,906 ล้านบาท ส่วนคนต่างจังหวัดมีแผนการใช้จ่ายรวม 65,387 ล้านบาท เมื่อคำนวณรวมกันแล้วค่าใช้จ่ายที่ประชาชนทั่วประเทศวางแผนใช้จ่ายปีใหม่นี้จะอยู่ที่ 129,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.4

ทั้งนี้ พบว่ามีค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 12,818 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 65,357 บาท โดยส่วนใหญ่ประชาชนวางแผนท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ส่งผลให้ราคาทัวร์ลดลงประมาณร้อยละ 10-30 แต่หากรวมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งมาตรการเที่ยวช่วยชาติ และช้อปช่วยชาติ ทำให้มีเม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้นอีกกว่า 20,774 ล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการช้อปช่วยชาติ 14,990 ล้านบาท และมาตรการเที่ยวช่วยชาติอีก 5,784 ล้านบาท จะส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพิ่มขึ้นอยู่ที่กว่า 150,000 ล้านบาท

คาดเศรษฐกิจฟื้น ไตรมาส 2

ด้าน ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ คาดว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนช่วงปลายไตรมาส 2 จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ การกระจายเม็ดเงินสู่ภูมิภาค รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่จะมีผลต่อการบริโภคภาคเอกชน

ขณะเดียวกันการส่งออกน่าจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 1.4 ส่งผลให้เศรษฐกิจปี 2560 จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.6 แต่ยังมีความเสี่ยงจากนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าของโลกให้เกิดความไม่แน่นอน