กสทช. เปิดเวทีนัดถกลูกค้าทรูวิชั่นส์ 10 ม.ค. กระทบ 6 แสนราย เล็งปรับแผนเยียวยาเพิ่ม


05-01-2017 15:00:21

กสทช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกรณีทรูวิชั่นส์ยกเลิกรายการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน พบผู้บริโภคโวยเพียบ พร้อมเขิญตัวแทนทรูวิชั่นส์ร่วมรับฟังด้วย หวังนำไปปรับปรุงในแผนเยียวยาเพิ่มเติม เชียร์ผู้บริโภคอย่ายอมแพ้ ขอให้สู้เพื่อสิทธิ์ของตนเองให้เต็มที่

สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า หลังจากบริษัททรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเลิกการให้บริการ 6 ช่องรายการ คือ HBO, Cinemax, HBO Signature, HBO Family, HBO hit และ RED BY HBO แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นไป โดยมี 7 ช่องใหม่มาแทนให้สมาชิก คือ ช่องรายการ Food Network, Paramount, Warner TV, Celestial Classic Chinese Movies และ Fox Actions Movies ได้รับเสียงตอบกลับจากผู้ใช้บริการทั้งที่ผ่านมาทางสำนักงาน กสทช. และใน Social Media ว่าช่องที่นำมาทดแทนคุณภาพไม่ทัดเทียมกับช่องที่ยกเลิกไป

โดยมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยที่สมัครใช้บริการเพราะต้องการรับชมภาพยนตร์หรือชีรีส์ที่มีเฉพาะใน HBO ดังนั้นในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในวันที่ 10 มกราคมที่จะถึงนี้ จะมีการเปิดรับฟังความเห็นจากตัวแทนผู้บริโภคอย่างเป็นทางการ รวมทั้งเชิญบริษัททรูฯ มารับฟังความเห็นจากผู้บริโภคด้วย  

ถ้าหากผู้บริโภคยังเห็นว่าไม่เป็นธรรม กสท. นัดพิเศษมีมติมอบให้อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ พิจารณาและเจรจากับบริษัททรูฯ เพิ่มเติม   

อย่างไรก็ตาม หลังจากแผนเยียวยาออกมาแล้ว หากผู้ใช้บริการรายใดยังไม่พอใจมีสิทธิ์ยกเลิกการใช้บริการได้ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. 2556 และหากมีเงินค่าบริการหรือเงินอื่นใดค้างชำระ บริษัททรูฯ จะต้องได้รับเงินคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันเลิกสัญญา และหากไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆ ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเข้ามาได้ที่สายด่วน กสทช. 1200 

word_icon

แผนเยียวยาที่บริษัททรูฯ ส่งมาให้ กสท. พิจารณาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นแผนเบื้องต้นเท่านั้น และหลังจากที่มีข่าวเรื่องแผนเยียวยานี้ออกไป มีผู้ใช้บริการไม่น้อยยังไม่พอใจกับการชดเชยด้วยปรับแพ็กเกจให้สูงขึ้น 30 วัน และให้ 1000 คะแนน สำหรับสมาชิกในแพ็กเกจแพลทินัม

word_icon2

นอกจากนี้ยังมีความเห็นต่อคุณภาพของช่องรายการที่นำมาทดแทนว่าไม่คุ้มค่ากับค่าสมาชิกที่ต้องเสียไปในราคาเท่าเดิม ส่วนประเด็นที่บริษัททรูฯ แจ้งผู้บริโภคล่าช้ากว่า 30 วัน ทำให้ตัดสินใจไม่ทันว่าควรจะยกเลิกการใช้บริการดีหรือไม่ อาจต้องมีการพิจารณาให้สิทธิ์ผู้บริโภคตัดสินใจในช่วง 30 วันนับแต่ กสท. อนุมัติ ดังนั้นไม่ควรเรียกเก็บค่าบริการใดๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว และอีกหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนั้นในวันที่ 10 มกราคมนี้ จะได้ฟังความเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายพอใจ

กระทบสมาชิก 6 แสนราย

สำหรับจำนวนผู้ใช้บริการบริษัททรูฯ ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก 6 ช่องรายการ มีกลุ่มสมาชิกแพลทินัม ที่ไม่สามารถรับชมทั้ง 6 ช่อง ประมาณ 1 แสนราย ผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถรับชม ได้ 3 ช่อง ประมาณ 1 แสนราย และจะมีในแพ็กเกจที่ไม่สามารถรับชมได้บางช่อง ประมาณ 4 แสนราย รวมผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกประมาณ 6 แสนราย