เที่ยวไทยปีใหม่ 4 วันเงินสะพัด 3 หมื่นล้าน


06-01-2017 11:42:57

มาตรการลดหย่อนภาษี-ช้อปช่วยชาติ ดันยอดรายได้การท่องเที่ยวไทยช่วงหยุดยาวปีใหม่ 31 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60 แตะ 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.69% ส่งผลสร้างรายได้ตลอดปี 59 รวมกว่า 2.51 ล้านล้านบาท สูงเกินเป้า 4% พบนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระเป๋าหนักสุดจ่ายเฉียด 9 หมื่นบาทต่อทริป ส่วนสวีเดนพักนานสุด 19.41 วัน

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 30,161.91 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.69 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 19,605.53 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.41 และรายได้จากไทยเที่ยวไทย 10,556.38 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.36

รายได้ท่องเที่ยวทั้งปี 59 2.51 ล้านล้านบาท

ส่งผลให้ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวสะสมทั้งสิ้น 32.58 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2.51 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4

  • แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.64 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2
  • ไทยเที่ยวไทย 8.69 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 8

ต่างชาติพักเฉลี่ย 9.56 วัน ควัก 5.26 พันต่อทริป

นักท่องเที่ยวต่างชาติพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.56 วัน ใช้จ่ายมากขึ้นเป็น 5,268.42 ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25

  • นักท่องเที่ยวต่างชาติที่พักนานที่สุดคือสวีเดน 19.41 วัน
  • นักท่องเที่ยวอิสราเอลใช้จ่ายสูงสุด 84,827 บาทต่อทริป

ช้อปช่วยชาติ-ลดภาษีกระตุ้น

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นการใช้จ่าย ทั้งมาตรการลดหย่อนภาษี (1-31 ธันวาคม 2559) และมาตรการช้อปช่วยชาติ (14-31 ธันวาคม 2559) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการจองห้องพักโรงแรม บริการนำเที่ยว รวมถึงรับประทานอาหารนอกบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเยือนจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงศาสนา เช่น การสวดมนต์ข้ามปี การปฏิบัติธรรม และการทำบุญปีใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วย

นักท่องเทียวรัสเซียโตขึ้น 24%

ส่วนการเติบโตของตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ปัจจัยบวกด้านการบิน คือ เที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินพิเศษช่วงปีใหม่ จำนวน 65 เที่ยวบิน หรือประมาณ 16,389 ที่นั่ง พบว่ามีการเดินทางมากที่สุดเป็น 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวรัสเซียมีการขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 24 โดยประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม 3 อันดับแรกของตลาดรัสเซีย ได้แก่ ตุรกี เวียดนาม และไทย