เผยเม็ดเงินโฆษณาปี 59 แตะ 1 แสนล้านฉิวเฉียด ติดลบ 11% ทีวีอนาล็อก-ดิจิทัลหล่นหมด เคเบิลทีวี-ดาวเทียมอ่วมสุด

เป็นไปตามคาด สำหรับเม็ดเงินโฆษณาปี 2559 ที่ต้องติดลบไปถึง 11% โดยทีวีช่องอนาล็อกเดิม ลดลง 17% แต่ที่อ่วมสุด คือ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม

จากการเปิดเผยของนีลเส็น พบว่า เม็ดเงินโฆษณาของทั้งปี 2559 มีมูลค่ารวม 107,895 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่ใช้งบไป 122,175 ล้านบาท ลดลง -11.69%

แบ่งเป็นเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อก 47,121 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2558 ใช้ไป 57,412 ล้านบาท ลดลง -17.92% และใช้ไปกับทีวีดิจิทัล 20,393 ล้านบาท ลดลง -2.57% จากปี 2558 ใช้ไป 20,931 ล้านบาท

ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 3,495 ล้านบาท โดยเม็ดเงินโฆษณาของสื่อชนิดนี้ลดลงไปถึง 42.28%  เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งใช้ไป 7,232 ล้านบาท

สื่อที่ใช้งบเม็ดเงินโฆษณาลดลง ยังคงเป็นของ 3 สื่อหลักเดิม คือ หนังสือพิมพ์ 9,843 ล้านบาท ติดลบ 20.12% เช่นเดียวกับนิตยสาร 2,929 ล้านบาท ลดลง 31.37%  วิทยุ 5,262 ล้านบาท ลดลง 7.28%

ส่วนสื่อที่มีการใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น คือ สื่อในโรงภาพยนตร์ 5,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.08% สื่อนอกบ้าน 5,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.20% สื่อรถประจำทาง 5,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.39% สื่อ ณ จุดขาย 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.53%  และสื่ออินเทอร์เน็ต 1,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.61%


หมายเหตุ

  1. นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่น สื่อเคลื่อนที่ (transit)ป้ายบิลบอร์ดป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 เป็นต้นมา 
  2. อินเทอร์เน็ต – ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10 เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ
  3. สำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก DAAT
  4. สื่อในห้าง – นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูล สื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 แต่ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้าง Tesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็น
  5. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้งสื่อเคลื่อนที่ และสื่อในห้าง

info_k_59