เปิดสถิติเที่ยวไทยปี 59 ยอดทะลุ 2.52 ล้านล้านบาท สาวโสดสูงวัยมาแรง


31-01-2017 18:07:42
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยรายได้จากการท่องเที่ยวของไทยปี 2559 มีมูลค่า 2.52  ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% บรรลุเป้าหมายตั้งไว้ 2.4 ล้านล้านบาท
 • นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 32.59 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 1.65 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13%
 • นักท่องเที่ยวตลาดในประเทศ 145 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 8.66 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8%

ชาติไหนเที่ยวไทยเยอะสุด

 • อเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 14
 • ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 13
 • ยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
 • เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อาเซียน และเอเชียใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 9
 • แอฟริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6
 • สร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

10 ชาติเที่ยวไทยสร้างรายได้มากสุด

ตลาดที่สร้างรายได้มากที่สุด จีน มาเลเซีย รัสเซีย สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย และเยอรมนี ตามลำดับ

สาวโสดสูงวัย กำลังซื้อสูง

ททท. ระบุว่า ตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศยังคงเติบโตได้ในระดับปานกลาง โดยมาจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล ผนวกกับการตลาดแบบเจาะกลุ่มผู้มีศักยภาพของ ททท. อาทิ กลุ่ม Active senior Single living Women power ส่งผลให้รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเติบโตได้ดีใกล้เคียงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 8

กรุงเทพฯ ยอดนิยม

กรุงเทพมหานคร ยังคงได้รับความนิยมจากชาวไทยมากที่สุด คือมีนักท่องเที่ยว 37 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สร้างรายได้ 324 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

นักท่องเที่ยวโตทุกภูมิภาค

 • ภาคตะวันออก เติบโต 8%
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เติบโต 5%
 • ภาคกลาง เติบโต 4% 

เป้าไตรมาสแรก เที่ยวไทยทะลุ 7.33 แสนล้านบาท

ส่วนไตรมาสแรกของปี 2560 (มกราคมมีนาคม 2560) ททท. คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 7.33 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8

แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 9.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 4.9 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7

นักท่องเที่ยวตลาดในประเทศ 32.5 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 2.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12