ทรูวิชั่นส์ขอเลิกอีก 11 ช่อง เหตุเจ้าของรายการขอยุติออกอากาศ


01-02-2017 11:52:06

ทรู แจงเหตุยกเลิก 11 ช่องรายการ เจ้าของลิขสิทธิ์ขอยุติออกอากาศในภูมิภาคนี้ ระบุแจ้งสมาชิกล่วงหน้า และยื่นเรื่องให้ กสทช. ตั้งแต่ปลายปี 2559

หลังจากที่ทรูวิชั่นส์ได้ยื่นขอยกเลิกช่องยกเลิก 6 ช่อง HBO และ Cinemax ไปตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2559 ทรูวิชั่นส์ยังได้ยื่นขอยกเลิกบริการอีก 11 ช่อง

จากการเปิดเผยข้อความผ่านทวิเตอร์ส่วนตัวของสุภิญญา กลางณรงค์ หนึ่งในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้ระบุว่า ได้รับแจ้งเรื่องจาก บริษัท ทรูวิชั่นส์ ขอยกเลิกช่องรายการอีก 11 ช่อง คือ Discovery Science, BBC Entertainment, National Geographics, Cbeebies, DiscoveryKids, M, DMAX, EVE, Block A, Fashion 1 และ MUTV

โดยระบุด้วยว่า 11 ช่องดังกล่าว ทรูได้ทยอยเลิกไปตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ยังไม่มีมติ กสท.ให้ยกเลิกจนกว่าจะส่งแผนเยียวยาผู้บริโภคมาก่อน ซึ่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ จะเชิญบริษัททรูวิชั่นส์มาชี้แจงแผนงานเยียวยาต่อคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง ในวันที่ 7 ก.พ. 2560

ปรากฏว่ามีสมาชิกออกมาให้ข้อมูลว่าได้รับแจ้งล่วงหน้า ช่องส่วนใหญ่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนปีที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการเยียวยา

ทรูแจงเจ้าของลิขสิทธิ์ขอยุติออกอากาศ

แหล่งข่าวจากกลุ่มทรู ระบุถึงกรณีดังกล่าวว่า ทรูวิชั่นส์ได้ยื่นขออนุมัติยกเลิก 11 ช่องรายการดังกล่าว จากคณะกรรมการ กสทช.ไปตามระเบียบตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว พร้อมกับได้แจ้งให้ลูกค้าล่วงหน้าแล้ว

ส่วนสาเหตุที่ต้องยกเลิกรายการส่วนใหญ่นั้น เนื่องจากเจ้าของช่องขอยุติการออกอากาศในภูมิภาคนี้ โดยได้ทยอยยุติออกอากาศตามสัญญาที่สิ้นสุดในแต่ละประเทศ

true1