โออิชิ กรุ๊ป ตั้ง “นงนุช บูรณะเศรษฐกุล” ขึ้นกรรมการผู้จัดการ โยก มารุต กลับไปไทยเบฟฯ

นงนุช บูรณะเศรษฐกุล

โออิชิ กรุ๊ปได้ประกาศแต่งตั้ง “นงนุช บูรณะเศรษฐกุล” ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป รับตำแหน่งแทน “มารุต บูรณะเศรษฐกุล” ซึ่งย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้เหตุผลหลักที่ได้แต่งตั้งนงนุชขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ของโออิชิ กรุ๊ปนั้น เพราะนงนุชมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารและการตลาด ซึ่งเป็นการปรับทัพเพื่อการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน และพร้อมรองรับแผนการขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟฯ และสามารถบริหารร่วมกับกลุ่ม F&N ได้

สำหรับประวัติด้านการทำงาน และการศึกษา นงนุชสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) จาก Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีประสบการณ์อันยาวนานในแวดวงธุรกิจอาหารและการตลาด รวมเป็นเวลากว่า 26 ปี เคยร่วมงานกับบริษัทระดับสากลหลายแห่ง อาทิ Colgate–Palmolive, Yum Restaurant Intonation Thailand และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)