กลุ่มทรู ปรับทัพ ตั้ง 2 กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม “ศุภชัย” นั่งประธานบอร์ดบริหาร คุมนโยบาย


17-02-2017 18:44:30

กลุ่มทรู ประกาศแต่งตั้ง ศุภชัย เจียรวนนท์ ขึ้นประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) พร้อมสองแม่ทัพใหญ่นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ คุมงานพาณิชย์ อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข คุมปฏิบัติการ เข้าสู่ยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม และดิจิทัลมีเดีย

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2560) ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมี ศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee)

พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้ง วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานด้านการพาณิชย์ และ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

3_true

ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นไปตามที่ได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะขณะนี้กลุ่มทรูมีความแข็งแกร่งทั้งด้านการเงิน สินค้า บริการ คุณภาพและความครอบคลุมของเครือข่าย และมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเติบโตและก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

word_icon

ผมในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท จะยังคงร่วมกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทรูต่อไป ในขณะเดียวกันการดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารซีพีของผมในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจระหว่างกลุ่มทรูกับธุรกิจในเครือซีพีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทรูในอนาคตต่อไป

word_icon2

การปรับโครงสร้างและการสืบทอดตำแหน่งที่ประกาศในครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มทรู ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้ง 2 ท่านนี้ต่างเป็นแม่ทัพที่แข็งแกร่ง มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานที่สำคัญของกลุ่มทรู ทั้งยังร่วมบริหารงานผ่านช่วงวิกฤติต่างๆ ขององค์กรมาโดยตลอด จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและนำพากลุ่มทรูก้าวเป็นองค์กรที่สร้างผลกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

1_truenew

วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ จะปรับตำแหน่งจากรองประธานคณะผู้บริหาร เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านการพาณิชย์ โดยดูแลงานในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านธุรกิจพาณิชย์ทั้งหมด ตั้งแต่ ธุรกิจโมบายล์ บรอดแบนด์ ทรูวิชั่นส์ ธุรกิจคอนเวอร์เจนซ์ รวมถึงธุรกิจรีเทล

วิเชาวน์ ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มทรูมานานกว่า 25 ปี และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขยายธุรกิจหลักของกลุ่มทรู รวมทั้งมีความสามารถในการผสานความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจด้านสินค้าและบริการ เพิ่มศักยภาพของบริษัท ในการแข่งขันระดับภูมิภาค

2_truenew

อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านปฏิบัติการ จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ โดยจะควบคุมดูแลงานบริหารจัดการองค์กรทั้งหมด ซึ่งรวมถึงงานด้านเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และบริการลูกค้า

โดยตลอดเวลาที่ร่วมงานกับกลุ่มทรู มากว่า 19 ปี อติรุฒม์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจหลากหลาย และเป็นผู้ร่วมบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆ อาทิ วีพีซีที ทรูมันนี่ รวมทั้งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและสร้างเป็นนวัตกรรมบริการเพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

“โครงสร้างใหม่ครั้งนี้ เป็นอีกก้าวที่สำคัญในการยกระดับองค์กร เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม และดิจิทัลมีเดียอย่างแท้จริง โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งการสร้างผลกำไรเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพระบบปฏิบัติการให้แข็งแกร่งเต็มกำลัง เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มทรูจากการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมสู่ผู้ให้บริการดิจิทัลที่เติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจรในอนาคต” ศุภชัย สรุป

การปรับโครงสร้างของกลุ่มทรู ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก ต้นปี 2560 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้ปรับโครงสร้าง ด้วยการแต่งตั้ง ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริการกลุ่มทรู ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหาร หรือ ซีอีโอ ของเครือทั้งหมด นับเป็นการส่งไม้ต่อให้กับทายาทรุ่นลูกของธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ขยับขึ้นอย่างเป็นทางการ

ดังนั้น กลุ่มทรูเอง ได้เตรียมปรับโครงสร้างใหม่ด้วยเช่นกัน โดยศุภชัยระบุถึงการรับตำแหน่งในเครือซีพีว่า จะไม่มีผลกระทบกับการดำเนินงานของกลุ่มทรู เนื่องจากภายในองค์กรได้มีกระบวนการในการเตรียมสืบทอดตำแหน่งไว้แล้ว พร้อมกันนี้ตัวเขาเองจะยังคงดูแลทรูในฐานะกรรมการเช่นเดิม

โดยก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มทรูได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร ในครั้งนั้น ได้แต่งตั้ง วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ให้เป็นรองประธานคณะผู้บริหาร และแต่งตั้ง อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านปฏิบัติการ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคนิค และผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ก่อนจะได้รับขึ้นตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์