a day ระส่ำหนัก! Polar ยกเลิกลงทุนแล้ว เหตุ “วงศ์ทนง”ยกทีมลาออก

a day เจอภาวะระส่ำหนักไปอีก ล่าสุด Polar แจ้งตลาดหลักทรัพย์ขอยกเลิกลงทุนแล้ว เหตุ วงศ์ทนง ยกทีมลาออก ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ขอเงินประกัน 120 ล้านคืน

จากกรณีที่ โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) จะเขาซื้อหุ้น บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำนวน 490,000 หุ้น ในราคารวม 308,700,000 บาท หรือเท่ากับ 630 บาทต่อหุ้น จนส่งผลให้วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ และนิติพัฒน์ สุขสวย ประกาศลาออก เพราะถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงการขายหุ้นในครั้งนี้  จากนั้นทีมงานเว็บไซต์โมเมนตัมก็ประกาศยกทีมลาออก รวมทั้งวิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการอำนวยการอะเดย์บูเลทิน ก็ประกาศอำลาไปอีกครั้งโดยทั้งหมดนี้จะไปเปิดเว็บไซต์ใหม่ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนมิถุนายนี้

ล่าสุด บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ว่า ขอยกเลิกการเข้าลงทุนแล้ว เนื่องจากการลาออกของวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ และนิติพัฒน์ สุขสวย โดยได้ขอเงินมัดจำ 120 ล้านบาทคืนด้วย

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งว่ามีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในบริษัท เดย์โพเอทส์ จํากัด และบริษัทเชื่อมั่นในประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของผู้ก่อตั้งและผู้บริหารหลัก คือ นายวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ และนายนิติพัฒน์ สุขสวย ซึ่งต่อมาบุคคลดังกล่าวทั้ง 2 คนได้ลาออกจากบริษัท เดย์โพเอทส์ จํากัด แล้วนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า การเข้าลงทุนในบริษัท เดย์โพเอทส์จํากัด สาระสําคัญของการเข้าลงทุนอยู่ที่ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของผู้ก่อตั้งและผู้บริหารหลัก คือ นายวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ และนาย นิติพัฒน์สุขสวย

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าหากนายวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ และนายนิติพัฒน์ สุขสวย มิได้บริหารงานให้กับบริษัท เดย์โพเอทส์ จํากัด แล้ว อาจจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลตอบแทนตามแผนการลงทุนที่บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ไว้

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมกันตัดสินใจยกเลิกการเข้าลงทุนในบริษัท เดย์โพเอทส์ จํากัด และเรียกให้บริษัท ธนวรินทร์ จํากัด คืนเงินมัดจํา จํานวน 120 ล้านบาท ในการเข้าทำ Due Diligence ให้แก่บริษัท