“คาราบาวแดง” บูมเครือข่ายจัดจำหน่าย ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสขายสินค้าให้พันธมิตร


18-05-2017 10:55:09

ทำตลาดอย่างเดียวไม่ได้ ระบบหลังบ้านก็สำคัญ ยิ่งในรายไหนมีโลจิสติกส์จำหน่ายสินค้าเองด้วยแล้ว อย่างคาราบาวแดง ที่สร้างหน่วยกระจายสินค้าเอง ผ่าน Cash Van ไปยังหน้าร้านค้าปลีกทั่วประเทศ

คาราบาวมองว่า ไหนๆ ก็ลงทุนสร้างเครือข่ายจำหน่ายเองแล้ว รีบกระจายสินค้าให้รายอื่นๆ ด้วยเลย มีรายได้แล้วยังมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นด้วย

โดยคาดว่าการขยายโอกาสการค้าสำหรับพาร์ตเนอร์ผู้ผลิตสินค้าประเภทอื่น ใช้สายส่งเดียวกันกระจายสินค้าผ่านจุดจำหน่ายทั่วประเทศ จะสร้างยอดขายโดยรวมจากธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นมากกว่า 40%

ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คาราบาว กรุ๊ป กล่าวว่า ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและตลาดค้าปลีกนั้น นอกจากสินค้าแล้ว ระบบการจัดจำหน่ายสินค้าถือเป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและอยู่รอดได้ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยมีระบบจัดจำหน่ายสินค้าเองเพิ่มมากขึ้น กระจายสินค้าผ่าน31ศูนย์ มีรถกระจายสินค้าหรือ Cash Van จำนวนกว่า 300 คัน ครอบคลุมร้านค้าทั่วประเทศมากกว่า 3 แสนราย และมีเซลส์คาราบาวเข้าไปช่วยขายหน้าร้าน1-2 ครั้งต่อเดือน

มีการจับมือกับพาร์ตเนอร์ผู้ผลิตสินค้าทั้งในและต่างประเทศนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางนี้ โดยมองเป้าหมายถึงการสร้างเครือข่ายร้านค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้ามากกว่าหนึ่งประเภทมากขึ้น และหวังว่า Cash Van จะเติมเต็มการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศได้อย่างเต็มที่ ตอบสนองพฤติกรรมลูกค้าที่ต้องการสินค้าจากการซื้อตามร้านค้า และเมื่อเราเพิ่มจำนวนหน้าร้านได้ ยอดขายของบริษัทฯ ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

คาราบาว กรุ๊ป จึงต้องลงทุนใช้เทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการกลุ่มรถและติดตามรถขนส่งNOSTRA Logistics:Cloud Shipment Management” จากบริษัท จีไอเอส จำกัด นอสตร้าโลจิสติกส์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มรถ (Fleet Management) และติดตามรถขนส่ง (GPS Tracking) แบบเรียลไทม์ สามารถใช้งานผ่าน Web Application และ Mobile Application ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มาเสริมประสิทธิภาพให้แก่การจัดการขนส่ง และลดต้นทุนการขนส่ง มีแผนที่นอสตร้า (NOSTRA Map) ค่อนข้างละเอียด ประเทศไทยที่มีข้อมูลเฉพาะพื้นที่ละเอียดทำให้ต่อยอดจุดจำหน่ายสินค้าได้แม่นยำ

การลงทุนครั้งนี้ ไม่ได้บอกว่าใช้เงินเท่าไหร่ แต่คาดว่าจะเพิ่มยอดขาย และได้จำนวนร้านค้าที่เพิ่มขึ้นจาก 75% เป็น 90% ภายใน1 ปี และจะช่วยกระตุ้นยอดขายโดยรวมในประเทศของคาราบาว กรุ๊ปให้เพิ่มขึ้นได้กว่า 40%

สร้างโรงงานผลิตขวดแก้ว

นอกจากนั้นคาราบาวแดงยังสร้างกลุ่มธุรกิจโรงงานผลิตขวดแก้ว มีกำลังการผลิตถึง 650 ล้านขวด ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนโดยการผลิตขวดสีชา ผ่านบริษัทในเครือ เอเชีย แปซิฟิคกลาส ลดต้นทุนการผลิตได้หลายร้อยล้านบาทต่อปี และมองว่าจะเพิ่มเตาผลิตขวดอีกหนึ่งโรงงาน เพื่อให้รองรับอัตราการผลิตที่มีอยู่เดิมและจะเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังได้ร่วมลงทุนกับบริษัทจากญี่ปุ่นในเครือ Showa Denko K.K. ในการผลิตกระป๋องด้วย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ปี 2561