“ฟิลิป เชียง ชอง” อำลาตำแหน่ง ซีอีโอ อินทัช


by Admin
25-05-2017 18:20:51

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ฟิลิป เชียง ชอง แทน ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด และต้องใช้เวลาในการรักษาและพักฟื้นเป็นเวลานาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560

และมีมติแต่งตั้งให้ นายเอนก พนาอภิชน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายฟิลิป เชียง ชอง แทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ฟิลิป เชียง ชอง ทำงานร่วมกับกลุ่มอินทัช และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอินทัช ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Connecting Thais for Sustainable Growth” รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ไว้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย การทำกิจการร่วมค้า การควบรวมกิจการ หรือการสร้างการเติบโตจากธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ อาทิ การนำเทคโนโลยีและดิจิตอลมาสร้างมูลค่าและการเติบโตให้ธุรกิจในกลุ่มอินทัช ทั้งนี้ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่นายฟิลิปได้วางรากฐานไว้นั้น จะยังคงดำเนินการต่ออย่างเป็นรูปธรรมตามแผนงานที่วางไว้

ส่วน นายเอนก พนาอภิชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ ความรู้ ในสายงานบริหารการเงินและบัญชี ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทมาแล้ว 25 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี โดยจะรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนกว่าคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน (Leadership Development & Compensation Committee) จะสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทต่อไป

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เป็นบริษัท ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ อาทิ ไฮ ช็อปปิ้ง และโครงการ อินเว้นท์ (InVent)

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter