เอ็กเชน ทาวเวอร์ เผย “ทรู ฟิตเนส” ค้างค่าเช่า 7.6 ล้าน สัญญาหมดสิ้นเดือน มิ.ย. 60

เจ้าของอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชี้แจง ทรู ฟิตเนส ค้างค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ 7.6 ล้านบาท แต่มีค้ำประกัน 10.8 ล้าน สัญญาเช่าสิ้นเดือนมิ.. เร่งหาผู้เช่ารายใหม่

บริษัท ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME) ซึ่งเป็นทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ลงทุนในอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ อโศก ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ถึงกรณีที่ บริษัท ทรู ฟิตเนส จำกัด และบริษัท ทรู สปา จำกัด (รวมเรียกว่า “ทรูฟิตเนส”) ได้มีการติดประกาศปิดกิจการในช่วงเย็นวันที่ 8 มิ.ย.2560 จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีการเร่งเจรจากับผู้สนใจเช่าพื้นที่รายอื่นเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วและสามารถเข้ามาทดแทนผู้เช่ารายดังกล่าวได้

โดยเป็นการปิดกิจการอย่างกะทันหันมิได้มีการกล่าวแจ้งล่วงหน้าก่อน ทางบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ตรวจสอบผลกระทบได้ดังนี้

ทรูฟิตเนส ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาบริการ ชั้น 2,3,4 และ 21 โดยมีพื้นที่เช่ารวมทั้งสิ้น 4,956.10 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 11% ของพื้นที่ปล่อยเช่าทั้งอาคาร และคิดเป็น 7.4% ของพื้นที่ปล่อยเช่าของกองทรัสต์ผู้เช่ามีการวางเงินค้ำประกันการเช่าเท่ากับค่าเช่าและค่าบริการประมาณ 10.8 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทางอาคารได้มีการส่งหนังสือแจ้งแก่ ทรูฟิตเนส ทราบถึงรายการค้างชำระของเดือน พ.ค.และ มิ.ย. รวมถึงค่าสาธารณูปโภค เป็นยอดค้างชำระรวมทั้งสิ้นประมาณ 7.6 ล้านบาท

ทั้งนี้ สัญญาเช่าและบริการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิ.ย. 2561 และในเงื่อนไขของสัญญาจะต้องมีการเจรจาต่อสัญญาเช่าและบริการอย่างน้อย 7 เดือนก่อนที่สัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ได้มีการเจรจากับผู้สนใจเช่าพื้นที่รายอื่นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ ทรูฟิตเนส จะไม่ต่อสัญญาเช่าและบริการไว้อยู่ก่อนแล้ว

จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีการเร่งเจรจากับผู้สนใจเช่าพื้นที่รายอื่นเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วและสามารถเข้ามาทดแทนผู้เช่ารายดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผู้เช่ารายใหม่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะรีบแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ

เอกสารจาก ตึกเอ็กซเชนส์