เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ให้ลูกค้า “ทรู ฟิตเนส” ใช้ฟรีถึงสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ เสนอกติกา ไม่ให้จ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้ามากเกิน

เมื่อเป็นกระแสตีกลับจนเกิดดราม่าหลังจากที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟให้ลูกค้าของทรู ฟิตเนสที่ได้รับผลกระทบเข้ามาใช้บริการที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟได้ฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข แต่ก็สร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกเดิม

ทั้งนี้ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟจึงได้ประกาศใหม่ว่า ให้ลูกค้าทรู ฟิตเนสเข้ามาใช้บริการได้ฟรีเหมือนเดิม แต่มีเงื่อนไขในการเข้ารับบริการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกเดิม อีกทั้งยังได้เตรียมร่างข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการฟิตเนสในประเทศไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้กับผู้บริโภคอีก ประกาศมีใจความดังนี้

“เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ” ได้ทราบถึงข่าวเกี่ยวกับทรู ฟิตเนส และรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากถึงสถานการณ์นี้

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ประเทศไทย รู้สึกเห็นใจสมาชิกทรู ฟิตเนส ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ และยินดีต้อนรับสมาชิกทรู ฟิตเนส ให้เข้าใช้บริการที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ในกรุงเทพฯ ได้ฟรีทุกสาขา เพียงแสดงบัตรสมาชิก ซึ่งอาจมีเงื่อนไขในการเข้ารับบริการเพื่อไม่ให้กระทบการใช้บริการของสมาชิกเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

วันนี้ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ได้เสนอให้อุตสาหกรรมฟิตเนสและสุขภาพในประเทศไทยร่างข้อปฏิบัติขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ข้อปฏิบัตินี้ควรมีการตรวจสอบอย่างอิสระ และป้องกันไม่ให้สถานประกอบการฟิตเนส บังคับสมาชิกให้คงสภาพสมาชิกอย่างน้อยเป็นเวลา 12 เดือน และไม่บังคับให้จ่ายค่าสมาชิกล่วงหน้าเป็นจำนวนมากเกินสมควร

และเพื่อให้ข้อปฏิบัตินี้มีผลบังคับใช้อย่างรวดเร็ว เวอร์จิ้น แอ็คทีฟจะติดต่อสถานประกอบการฟิตเนสอื่นๆ เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางปฏิบัตินี้”