ปตท. ทบทวนแผนลงทุน 5 ปี (2560-2564) อัดงบลงทุนเป็น 5 หมื่นล้าน