เปิดโผ 10 ประเทศ ที่มีศักยภาพแข่งขันด้าน “ดิจิทัล” มากที่สุดในโลก

ทัศนยีภาพยามค่ำของเกาะฮ่องกง เมืองแห่งศักยภาพในหลายๆ ด้านยุคนี้ (ภาพเอเจนซี)

ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันโลก IMD World Competitiveness Center ในเมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เผยรายงานศักยภาพการแข่งขันในด้านดิจิทัลโลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม อันดับหนึ่งได้แก่ สิงค์โปร์ คะแนนเต็ม 100  

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศูนย์ฯ ระบุรายงานฉบับนี้มีชื่อว่า IMD World Digital Competitiveness Ranking 2017  เพื่อ “ประเมินความสามารถและความพร้อมของประเทศในการปรับตัวสำรวจและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล”

การจัดอันดับฯ ครั้งนี้ใช้เกณฑ์ชี้วัด 50 รายการ ตั้งแต่ความสามารถ, ทุน, ความคล่องตัวทางธุรกิจ และบูรณาการระบบสารสนเทศ ไอที ซึ่งแบ่งออกเป็น ความรู้, เทคโนโลยี และความพร้อมในอนาคต

10 อันดับ ประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิทัลมากที่สุดในโลก มีดังต่อไปนี้

  1. สิงคโปร์ (100 คะแนน)
  2. สวีเดน (95.938 คะแนน)
  3. สหรัฐอเมริกา (95.41 คะแนน)
  4. ฟินแลนด์ (95.026 คะแนน)
  5. เดนมาร์ก (94.524 คะแนน)
  6. เนเธอร์แลนด์ (93.335 คะแนน)
  7. ฮ่องกง (92.135 คะแนน)
  8. สวิตเซอร์แลนด์ (91.998 คะแนน)
  9. แคนาดา (91.761 คะแนน)
  10. นอร์เวย์ (90.79 คะแนน)

ที่มา : http://manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9600000068250