10 แบรนด์ใช้งบโฆษณาสูงสุด 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย. 60)

อันดับ 1 ยังเป็นของกระทะโคเรียคิง 956 ล้านบาท ถึงแม้ว่า ช่วงกลางปีจะลดงบโฆษณาลง แต่ช่วงต้นปีมีการใช้งบโฆษณาต่อเนื่องสูง จึงทำให้ภาพรวมของทั้ง 9 เดือน ยังติดอันดับแรก ที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด

อันดับ  2 โค้ก 658 ล้านบาท อันดับ 3 โตโยต้ารถยนต์นั่ง 580 ล้านบาท  อันดับ 4 โตโยต้า ปิกอัพ 541 ล้านบาท อันดับ 5 ช้างคอร์ปอเรชั่น 507 ล้านบาท อันดับ 6 โทรศัพท์มือถือ ออปโป้ 493 ล้านบาท อันดับ 7 ธนาคารออมสิน 483 ล้านบาท อันดับ 8 เทสโก้ โลตัส 468 ล้านบาท อันดับ 8 โทรศัพท์มือถือ วีโว่ 455 ล้านบาท และดีแทค 420 ล้านบาท

แบรนด์ที่ใช้งบโฆษณาลดลง คือ โคเรียคิง โค้ก โตโยต้า และเทสโก้ โลตัส  ส่วนแบรนดใช้เพิ่มขึ้น ช้าง คอร์ปอเรชั่น ออปโป้ ธนาคารออมสิน  วีโว่ และดีแทค