10 องค์กรใช้งบโฆษณาสูงสุด 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.60)

อันดับ 1 ยูนิลีเวอร์ 3,064 ล้านบาท อันดับ 2 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 1,585 ล้านบาท อันดับ 3 บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล หรือ พีแอนด๋จี 1,447 ล้านบาท อันดับ 4 บริษัท วิซาร์ด โซลูชั่นส์ (โคเรีย คิง) 1,117 ล้านบาท

อันดับ 5 ตรีเพชร อีซูซุ 1,050 ล้านบาท อันดับ 6 เนสท์เล่ (ไทย) 973.9 ล้านบาท อันดับ 7 โคคา-โคลา (ประเทศไทย) 973.6 ล้านบาท  อันดับ 8 ไทยเบฟเวอเรจ 946 ล้านบาท อันดับ 9 บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ ประเทศไทย (นีเวีย) 936 ล้านบาท และอันดับ 10 สำนักงานนายกรัฐมนตรี 929 ล้านบาท

องค์กรใชงบเพิ่มในเดือนนี้ มีแค่ 3  ราย คือ พีแอนด์ จี, ไทยเบฟเวอเรจ และสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เหลือใช้งบลดลง