กลยุทธ์ “แซยิด” โกอินเตอร์

ช่างบังเอิญเสียนี่กระไร ที่ Business School เก่าแก่ของไทย 2 สำนัก คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) ต่างเลือกจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี อย่างยิ่งใหญ่ในสถานที่เดียวกัน คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนฯ จะต่างกันก็เพียงแค่วันเวลาและรูปแบบในการนำเสนองานเท่านั้น

ด้านคณะบัญชีฯ ธรรมศาสตร์ จัดงานไปเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 ในรูปแบบงานสัมมนาวิชาการ นำเสนอโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ชิ้นล่าสุดที่เคลมว่าเป็นการคิดค้นขึ้นโดยคณาจารย์ของทางคณะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “องค์กรมีดีไซน์” (The Corporation of Design) พร้อมแจกหนังสืออธิบายแนวคิด ซึ่งดูเหมือนว่า “ธรรมศาสตร์” กำลังคิดการณ์ใหญ่ ด้วยการพยายามดำเนินรอยตามตักสิลาด้านธุรกิจของโลกอย่าง Harvard Business School ที่มักเป็นผู้นำในการเสนอโมเดลธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ

ขณะที่ฝั่งคณะบัญชีฯ จุฬาฯ แม้จะเสียเปรียบที่ต้อง Launch งานช้ากว่าเกือบเดือน คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2551 แต่ก็วางกลยุทธ์ฉีกตัวเองไปเล่น Themes นวัตกรรมตลอดวัน ด้วยการจัดโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมบนพื้นฐานทรัพย์สินทางปัญญา หรือ “นวัตกรรมวาณิชย์” ครั้งที่ 1 ในช่วงเช้า และประกาศผลในช่วงเย็น ต่อด้วยการทำตัวให้เป็น Standard Setter ทางด้าน Innovation ด้วยการจัดอันดับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม พร้อมมอบรางวัล Thailand’s most innovative company 2008 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

รศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกลยุทธ์ของคณะเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีว่า จากวิสัยทัศน์ของคณะที่ต้องการเป็น World Class Innovative Business School จึงจัดงานเฉลิมฉลองโดยใช้ Themes ของนวัตกรรมเป็นหลัก

“ผมมองแบบ Total Solution คือไม่ว่า Business Model จะปรับเปลี่ยนอย่างไร ผลลัพธ์สุดท้ายต้องตกกับลูกค้าที่ได้รับสินค้าและบริการ ดังนั้น Innovation จึงเป็นคำตอบของทุกโจทย์ เพราะนิยามของนวัตกรรมที่ผมมองครอบคลุมทั้ง Product Innovation, Process Innovation และ Management Innovation เพราะฉะนั้น Business Model จึงอยู่ในนิยามของนวัตกรรมที่เรามองอยู่แล้ว”

แต่ใช่ว่าบัญชีฯ จุฬาฯ จะละเลยรูปแบบการจัดสัมมนาทางธุรกิจเสียทีเดียว เพราะก่อนหน้านั้นก็มีการทยอยจัดงานสัมมนาทางวิชาการ Business Innovation in the 21st Century ขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม และ 30 ตุลาคม ภายในโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์นั่นเอง

การจัดงานเฉลิมฉลอง “แซยิด” ของ Business School ทั้งสองแห่ง จึงสามารถสะท้อนกลยุทธ์ของทั้งคู่ได้เป็นอย่างดีว่า ต่างก็ไม่ยอมหยุดนิ่ง “กินบุญเก่า”

แม้วิธีการนำเสนอจะแตกต่างกัน แต่เป้าหมายก็คือการ “โกอินเตอร์” เข้าสู่มาตรฐานระดับโลกด้วยกันทั้งคู่

CBS
Product(หลักสูตรการศึกษา
– ปริญญาตรี 14 หลักสูตร
– ปริญญาโท 16 หลักสูตร
– ปริญญาเอก 4 หลักสูตร
Vision World Class Innovative Business School
Keyword Innovation
กลยุทธ์การจัดงานครบรอบ 70 ปี
– จัดประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรม
– มอบรางวัล Thailand’s most innovative company 2008

TBS
Product (หลักสูตรการศึกษา
– ปริญญาตรี 13 หลักสูตร
– ปริญญาโท 9 หลักสูตร
– ปริญญาเอก 2 หลักสูตร
Vision Thailand’s Best Business School Model
Keyword Model
กลยุทธ์การจัดงานครบรอบ 70 ปี
– ประกาศโมเดลธุรกิจที่คิดค้นขึ้นเป็นรายแรกของโลก

Did you know?
AACSB คือ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจระดับโลก ที่มี Business School เป็นสมาชิกกว่า 1,100 สถาบันใน 70 ประเทศทั่วโลก แต่มีสมาชิกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไม่ถึง 5% เท่านั้น