การบินไทยขาดทุนอ่วม 9 เดือนวูบ 3.8 พันล้าน-เพิ่ม 362%

การบินไทย ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง หลังจากผ่านมา 9 เดือน ด้วยตัวเลขขาดทุนสุทธิ กว่า 3,878 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,355 ล้านบาท หรือ 362.67% จากปีก่อน สาเหตุมาจากสภาพแข่งขันอันรุนแรง

อุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานประจำงวดไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ว่า บริษัทขาดทุนสุทธิ 1,824.81 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.84 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 1,601.42 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.73 บาท

ขณะที่งวด 9 เดือน ขาดทุนสุทธิ 3,878.82 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 1.78 บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,476.68 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.68 บาท ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 5,355.50 ล้านบาท หรือคิดเป็น 362.67%

ผลประกอบการ การบินไทยและบริษัทย่อย 9 เดือนแรกของปี 2560

กำไร จากการดำเนินงาน 2,064 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 2,496 ล้านบาท หรือ 54.7%

รายได้รวม 141,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,360 ล้านบาท หรือ 4.7%

  • รายได้จากกิจการขนส่งเพิ่มขึ้น 6,382 ล้านบาท หรือ 5.1%
  • รายได้จากค่าโดยสารและน้ำหนักส่วนเกิน จำนวน 116,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,980 ล้านบาท

ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 15.8% แต่รายได้ผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำกว่าปีก่อน 10.1%  เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมันตามราคาน้ำมันที่ลดลง

รายได้จากค่าระวางขนส่ง และไปรษณียภัณฑ์ 14,766 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,402 ล้านบาท หรือ 10.5%

  • ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ (RFTK) เพิ่มขึ้น 13.7% จากภาคการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น

รายได้จากการให้บริหารอื่น ๆ ลดลงจากปีก่อน เกิดจากรายได้การบริการภาคพื้นดินต่ำกว่าปีก่อนจากจำนวนเที่ยวบินของสายการบินลูกค้าต่ำกว่าปีก่อน แต่มีรายได้จากการให้บริการด้านคลังสินค้าเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายรวม 139,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,856 ล้านบาท หรือ 6.8% สาเหตุหลักจากค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมน้ำมันเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น

ที่มา : mgronline.com/stockmarket/detail/9600000114501