10 องค์กรใช้งบโฆษณาสูงสุด เดือนตุลาคม 2560

อันดับ 1 ยังเป็นของ ยูนิลีเวอร์ 164 ล้านบาท อันดับ2 บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด 127 ล้านบาท อันดับ 3 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล 122 ล้านบาท

อันดับ 4 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 100 ล้านบาท อันดับ 5 ตรีเพช อีซูซุ 94 ล้านบาท อันดับ 6 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 75 ล้านบาท อันดับ 7 บริษัท โคคา โคลา (ประเทศไทย) 71 ล้านบาท

อันดับ 8 สยามสปอร์ต ซินดิเคท 68 ล้านบาท อันดับ 9 ธนาคารออมสิน 67 ล้านบาท อันดับ 10 บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ ประเทศไทย (นีเวีย) 61 ล้านบาท