Nothing is Charming เมื่อสตาร์บัคส์ขอให้คนญี่ปุ่นปิดคอม 1 ชั่วโมง (มีคลิป)

ไม่ต้องตกใจไป หากคุณจะแวะเข้าไปในสตาร์บัคที่ญี่ปุ่นในวันที่ 11 ธันวาคม 2017 แล้วพบเพียงแค่แสงไฟจากเปลวเทียน แทนที่ความสว่างจากหลอดไฟอย่างเคย เพราะสตาร์บัค 601 สาขาในญี่ปุ่นเตรียมปิดไฟพร้อมกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงเวลา 19.00 -20.00 . เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนญี่ปุ่นหันมาตระหนักเรื่องของการประหยัดพลังงานมากขึ้น

นอกจากนี้ วันที่ 11 ธันวาคม ยังตรงกับวันครบรอบ 20 ปี ของพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อจัดการกับภาวะโลกร้อนอีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวถูกครอบด้วยแคมเปญ “Nothing is Charming” ซึ่งสตาร์บัคได้เริ่มทำการโปรโมทตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผ่านภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสุขที่เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของความระยิบระยับจากแสงไฟดวงเล็กรวมถึงการจัดกิจกรรมฝึกพับกระดาษสไตล์โอริกามิให้เป็นตะเกียง

แน่นอนว่าในวันนั้น สตาร์บัคส์จะขอความร่วมมือให้ทุกคนที่อยู่ในร้านภายในช่วงเวลานั้น ปิดโทรศัพท์มือถือ ชัตดาวน์คอมพิวเตอร์ เพื่อร่วมให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ซึงในวันนั้นอาจมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆของญี่ปุ่นร่วมจัดกิจกรรมด้วยเช่นกัน.