ดีแทค เยียวยา ระบบคิดค่าบริการผิดพลาด ให้โทรฟรี 50 นาที 3 วัน หรือใช้เน็ตฟรี 500MB 1วัน

จากการที่ผู้ใช้บริการของดีแทคระบบรายเดือนบางราย ได้รับการแจ้งยอดค่าใช้บริการสูงเกินจริง โดยมีลูกค้าที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1 แสนเลขหมาย 

ล่าสุดดีแทค ชี้แจงว่า มาจากระบบการแสดงยอดค่าบริการขัดข้องชั่วคราว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น. ส่งผลให้ผู้ใช้บริการบางราย  เฉพาะผู้ใช้บริการในประเทศ ไม่สามารถโทรออกได้บางช่วงเวลา แต่ยังรับสายได้ตามปกติ

 ดีแทคได้รีบทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน จนผู้ใช้บริการสามารถโทรออกและรับสายได้ตามปกติ และระบบการแสดงผลยอดค่าบริการได้รับการแก้ไขและมีการแสดงยอดถูกต้องแล้วในช่วงเวลา 18.00 น. วันเดียวกัน

ดีแทคต้องขออภัย ในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยขอเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมอบสิทธ์ โทรฟรีทุกเครือข่าย 50 นาที เป็นเวลา 3 วัน หรือใช้อินเทอร์เน็ตฟรี 500 MB เป็นเวลา 1 วัน  โดยดีแทคจะแจ้งรายละเอียด ให้ท่านผู้ใช้บริการที่ได้รับผลกระทบทราบทาง SMS  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1678.