แบกต่อไม่ไหว เนชั่น ตัดขายทิ้ง 5 ทรัพย์สิน ม.เนชั่น-ช่อง Now-โรงพิมพ์-ขนส่ง-ที่ดิน มูลค่า 1.4 พันล้าน

 1. เงินลงทุนใน มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่บริษัทเนชั่น ยู จำกัด (NU) ถืออยู่ 30.59 ล้านหุ้น คิดเป็น 90% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 2. ช่องทีวีดิจิทัล NOW 26 ที่บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด (BBB) ถืออยู่ 149.99 ล้านหุ้น คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BBB (BBB ถือ 149.90 ล้านหุ้น และอีก 99,997 หุ้น ถือโดยบริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด)
 3. ให้บริการด้านการพิมพ์ ที่บริษัท ดับบลิวพีเอส จำกัด (WPS) ถือหุ้นจำนวน 42.25 ล้านหุ้น คิดเป็น 84.5%
 4. ธุรกิจด้านการบริหารขนส่ง ที่บริษัท เอ็นเอ็มแอล จำกัด (NML) ถืออยู่จำนวน 4.9 ล้านหุ้น คิดเป็น 99.99%
 5. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของสำนักงานสาขา และบางแปลงเป็นที่ดินว่างเปล่า รวม 5 แห่ง

มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,403.61 ล้านบาท

เปิดประมูลให้จบภายใน 6 เดือน

ใช้วิธีประกวดราคา ให้เสร็จภายใน 6 เดือน โดยมีข้อกำหนดว่า จะต้องไม่ต่ำกว่า “ราคาพื้นฐาน” ซึ่งมีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน 3 ราย เช่นเดียวกับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง กำหนดราคาพื้นฐานตามราคาประเมิน

ลดภาระลงทุน

เนชั่นระบุว่า การจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลัก

ส่วนสาเหตุที่ต้องการขายเพราะ

 • ต้องการหันมามุ่งเน้นการผลิตสื่อ และเนื้อหาข่าวสาร (content)   
 • ต้องการลดภาระการลงทุนในธุรกิจทีวีดิจิทัล Now 26 เงินลงทุน และรายจ่าย

มุ่งเน้น 4 กลุ่มธุรกิจ

เนชั่นจะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจหลัก

 • ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (นสพ. กรุงเทพธุรกิจ, เดอะเนชั่น, คมชัดลึก)
 • การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การผลิตเนื้อหารายการ
 • ธุรกิจโทรทัศน์ (สถานีดิจิทัลทีวีช่องข่าว Nation 22) ของกลุ่ม NBC
 • ธุรกิจของกลุ่ม NINE พ็อกเก็ตบุ๊ก ตัวแทนจำหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ และดิจิทัล คอนเทนต์ สื่อการเรียนการสอน