เนชั่นเตรียมหยุดพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” เสาร์-อาทิตย์ หลังยอดโฆษณาลดลงเกือบครึ่ง

เครือเนชั่นเล็งหยุดพิมพ์ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันเสาร์อาทิตย์ ลดหน้าหนังสือพิมพ์ลงเหลือ 20 หน้า จัดทำแผนทรานส์ฟอร์มเข้าสู่ดิจิทัล หลังยอดโฆษณาลดลงถึง 42% จาก COVID-19 และดิจิทัลดิสรัปชัน

รายงานข่าวแจ้งว่า บนโซเชียลมีการเผยแพร่เอกสารที่ นายฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกประกาศที่ 019/2563 เรื่อง ภารกิจกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์เพื่อทราบและดำเนินการ เมื่อวันที่ 7 .. ระบุว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของคนทั่วโลก รวมถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Digital Disruption) ที่กระทบกับธุรกิจสื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยจากข้อมูลที่ปรากฏล่าสุด ยอดรายได้โฆษณารวมของสื่อสิ่งพิมพ์ถดถอยถึง 39% ในครึ่งปีแรก และลดลงกว่า 42% เมื่อวัดเดือนต่อเดือนเมื่อเทียบกับปีก่อน นี้คือ สัญญาณบ่งชี้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทวีความรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้นของพายุ Digital Disruption ที่ผนวกกับพิษเศรษฐกิจที่โลกและประเทศกำลังเผชิญ โดยจากข้อมูลตัวเลขที่ทางธุรกิจที่ปรากฏและคาดการณ์ของกลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นที่แน่ชัดว่าหากไม่ตัดสินใจเด็ดขาด สถานการณ์อาจสายเกินแก้นายฉาย ระบุ

นายฉาย กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับสภาวะปัจจุบันและอนาคต และจากการวิเคราะห์ รวมถึงสรุปกับผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจนี้ ขอให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่วยของบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ดำเนินการ ได้แก่

1. หยุดการพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันเสาร์อาทิตย์

2. จัดการลดหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งคู่ จากเดิมวันละ 24 หน้า ให้เหลือวันละ 20 หน้า

3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร 3 ปี เพื่อเสนอและประกาศสู่สาธารณะ ภายใต้หลักคิดของการ Transform เข้าสู่ Digital อย่างเต็มรูปแบบ และ

4. จัดทำโครงสร้างบุคลากรและกำลังคนใหม่ ภายใต้ขอบเขตงานที่จำเป็นต่อธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

โดยทั้งหมดนี้ ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (7 .. 2563) ขอเรียนต่อพนักงานที่เกี่ยวข้องว่า นี่ไม่ใช่การลดค่าใช้จ่าย ไม่ใช่การลดขนาดธุรกิจ แต่คือการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ ซึ่งอาจหมายถึงการขยายและเดินต่อไปในแนวทางที่สอดคล้องต่อแผนยุทธศาสตร์ในอนาคตนายฉาย ระบุ

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นายฉายได้ออกมาตรการรองรับผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยธุรกิจ พิจารณาปรับลดเงินเดือนพนักงานทุกคนของแต่ละหน่วยธุรกิจ ให้พนักงานลางานโดยไม่รับเงินค่าจ้าง (Leave Without Pay) เป็นการชั่วคราว ให้ทุกหน่วยธุรกิจบริหารจัดการกำลังคนและปฏิบัติงานในเวลาทำงานปกติ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รวมทั้งยกเลิกสวัสดิการต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการปฏิบัติงานโดยตรง และยกเลิกค่าตอบแทนอื่นที่นอกเหนือจากเงินเดือนประจำ เช่น ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าตำแหน่ง ค่าประสบการณ์ หากมีความจำเบ็นอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยธุรกิจสามารถใช้ดุลพินิจเลิกจ้างพนักงานได้ ระหว่างนี้ตนยินดีที่จะไม่รับเงินเตือนและผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่พนักงานที่มีความจำเป็นต่อไป

อย่างไรก็ตาม เครือเนชั่นตัดสินใจผ่าตัดองค์กรครั้งใหญ่ โดยยุบกองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก เว็บไซต์เนชั่นสุดสัปดาห์ และ สำนักข่าวเนชั่น ของบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด และเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด ยุติการพิมพ์หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ที่มีอายุกว่า 19 ปี เมื่อวันที่ 8 เม.. 2563 ที่ผ่านมา ขณะที่กิจการเว็บไซต์คมชัดลึกออนไลน์ และเนชั่นสุดสัปดาห์ออนไลน์ ไปอยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC เจ้าของสถานีข่าวเนชั่นทีวี 22

Source