“ไทย” ติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก เป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำ COVID-19

Photo : Shutterstock
วีระศักดิ์เผยข้อมูล วช.ระบุผลการศึกษาสหรัฐฯ จัดไทยประเทศเสี่ยงต่ำโรค COVID-19 เป็น 1 ใน 7 ส่วนอีก 241 ประเทศ หรือดินแดนทั่วโลกยังถูกจัดในเขตที่มีความเสี่ยงสูง แนะนำไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยข้อมูลผ่านเพจเฟซบุ๊กวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ Weerasak Kowsurat” ระบุว่า สหรัฐอเมริกาจัดไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำเรื่องโรคโควิด-19”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา ของ ศบค. โดยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) เปิดเผยผลวิเคราะห์สถานการณ์โรค COVID-19 ในระดับนานาชาติว่า

การระบาดยังรุนแรงมากทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันเกือบ 300,000 คน หรือเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านคนในทุก 3-4 วัน และที่สำคัญคือแนวโน้มการระบาดได้เปลี่ยนไปอีกระยะ จากการมีจุดศูนย์กลางการระบาดเป็นบางหย่อมกลายเป็นการระบาดในเกือบทุกจุดทั่วโลกพร้อมๆ กัน รวมทั้งได้เกิดการระบาดระลอกที่สองในหลายประเทศที่เคยควบคุมการระบาดได้ดี

สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อคำแนะนำการเดินทาง โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้

1. กลุ่มความเสี่ยงสูง จำนวน 207 ดินแดน

2. กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง ไม่มี

3. กลุ่มความเสี่ยงต่ำ จำนวน 7 ดินแดน โดยในทวีเอเชีย ได้แก่ ไทย และนิวซีแลนด์

4. กลุ่มความเสี่ยงต่ำมาก จำนวน 13 ดินแดน โดยในทวีปเอเชีย ได้แก่ บรูไน ลาว มาเก๊า ไต้หวัน ติมอร์เลสเต

5. กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมิน จำนวน 14 ประเทศ