“พาที“ ลุกจากกรรมการ ลาพ้นนกแอร์

สายการบินนกแอร์ แจ้งว่าพาที สารสิน‘ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ 22 ธันวาคม 2560

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า พาที สารสิน ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท นกแอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

ส่วนจะหาใครมาแทนนั้น นกแอร์อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา

ก่อนหน้านี้ พาที ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์ โดยมี ปิยะ ยอดมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นรับตำแหน่งแทน เหลือเพียงตำแหน่งกรรมการ บริษัทนกแอร์

การลาออกจากกรรมการ ของพาที จึงเท่ากับเป็นการปิดฉากการทำงานในสายการบินนกแอร์ลง หลังจากก่อตั้งนกแอร์มา13 ปี แต่ต้องประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักมาตลอดหลายปี.