สื่อสารไม่พอ! เอไอเอส อัพบทบาท สร้าง IoT Ecosystem ดันดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขายคอนเทนต์ศิลปินไทย

ใช้แพลตฟอร์มต่างชาติกันมานาน ได้เวลาที่ไทยจะต้องมี “ดิจิทัล แพลตฟอร์ม” เป็นของตัวเอง เป็นเป้าหมายใหญ่ของค่ายมือถือเอไอเอส ที่สะท้อนงานสัมมนา “Digital Intelligent Nation 2018” 

สมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าว ว่าจากความพร้อมของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ปีนี้คือช่วงเวลาสำคัญที่ต้องผนึกกำลังสร้างสรรค์ Digital Platform เพื่อประเทศไทย

ปี 2560 ที่ผ่านมาภาพรวมอุตสาหกรรมติบโตถึง 4% (สูงกว่า GDP) อัตราการเติบโตของการใช้งานเฉลี่ย Mobile Internet ต่อบุคคล เพิ่มขึ้นถึง 80% เมื่อเทียบกับปี 2559

พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียปี 2560

  • คนไทยใช้งานดาต้ามากถึง 7.3 GB ต่อคนต่อเดือน
  • ใช้เวลาอยู่บน Social Network เพิ่มขึ้นมากกว่า 60% คือวันละประมาณ 4.8 ชั่วโมง
  • มากกว่า 41 ล้านคน ชม VDO Streaming บนมือถือ โดย 80% ส่วนใหญ่เป็น Local Content

ส่วนองค์ค์กรเริ่มหันมาใช้ Cloud เป็นมาตรฐานใหม่ในการยกระดับการบริหารจัดการ

ทางฟากเอไอเอส ได้เตรียมงบลงทุนด้านเครือข่ายกว่า 35,000-38,000 ล้านบาท เพื่อขยายเครือข่ายมือถือสู่ Next Generation ที่รองรับความเร็วถึง 1 GB

การขยายเครือข่าย NB-IoT (Narrow Band IoT) และ eMTC-Enhance Machine Type Communication เริ่มต้นทั่วกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ 9 จังหวัด

รวมถึงการนำ VDO Content ใหม่ๆ ทั้งจากระดับโลก อย่างซีเอ็นเอ็น และการ์ตูนเน็ตเวิร์ค รวมไปถึงผู้ผลิต Content ของไทย ตลอดจนการเข้าไปซื้อหุ้นซีเอสล็อกซ์อินโฟ เพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กรให้มากยิ่งขึ้น

สมชัย มองว่า การเติบโตเพียงอุตสาหกรรมสื่อสารไม่อาจช่วยยกระดับประเทศให้แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นภาคเอกชนจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะขยายบทบาทสู่การเป็น Digital Platform เพื่อประเทศไทย

ในฐานะของแกนกลางสนับสนุน เชื่อมต่อทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะของ Ecosystem เพื่อขยายขีดความสามารถเหล่านั้นผ่านดิจิทัลสร้างการเติบโตสู่ทุกภาคส่วนของประเทศ

โดย 3 แพลตฟอร์มในช่วงเริ่มต้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว

1. AIS IoT Alliance Program – AIAP

เป็นความร่วมมือของสมาชิก 70 ราย ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IoT ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตเทคโนโลยี นักพัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ, Product, Service หรือ Solution เพื่อให้เกิดการพัฒนา IoT Solution/Business Model ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ขยายประโยชน์สู่ภาคประชาชน เสริมการบริหารจัดการในทุกภาคส่วน

2. The Play 365 : Local VDO Platform 

เป็นแพลตฟอร์มให้ศิลปิน สื่อมวลชน นักสร้างสรรค์ Content ทุกวงการ นำเสนอผลงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคคนไทย พร้อมโครงสร้างรายได้และโมเดลที่เหมาะสม สอดคล้องกับตัวเลขผู้ชมที่แท้จริง

3. AIS IMAX VR  : VR Content Platform

ที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนา VR Content สามารถเรียนรู้จากผู้ผลิต VR อันดับหนึ่งของโลกอย่าง IMAX พร้อมโครงการ VR Content Creator Program ที่เอไอเอสได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเวทีของการสร้าง Content VR ให้กับอุตสาหกรรม 

เอไอเอสเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า นี่คือหนทางจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของภาครัฐในการนำพาประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ