Facebook ประกาศเพิ่มข่าวท้องถิ่น บน News Feed ทั่วโลกแล้ว

หลังจากเฟซบุ๊กประกาศปรับ News Feed ไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ให้รับข่าวสารจากเพื่อนและครอบครัวก่อนเป็นลำดับแรก ได้ส่งผลกระทบให้กับเพจต่าง ๆ ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพราะคอนเทนต์ที่ฟีดไปโอกาสเห็นน้อยลง

อย่างไรก็ตาม หลังจากต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน เฟซบุ๊ก ได้ออกมาบอกว่า นิวส์ฟีดใหม่นี้ จะให้ความสำคัญกับข่าวท้องถิ่นมากขึ้น โดยให้เหตุผลว่า ผู้ใช้จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในชุมชนใกล้ตัว ส่วนสำนักข่าวท้องถิ่นจะมีโอกาสขึ้นหน้าฟีดได้มากขึ้น หากข่าวได้รับความนิยมจากผู้อ่าน และยังลดข่าวปลอม ข่าวหลอกลวงไปด้วย

โดยเริ่มที่สหรัฐอเมริกาก่อน จากนั้นจึงจะขยายไปประเทศอื่น ๆ ในลำดับต่อไป

ล่าสุด อเล็กซ์ ฮาร์ดิแมน หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ข่าว และ แคมป์เบล บราวน์ หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรข่าว ได้ระบุว่า ข่าวท้องถิ่นช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกันในชุมชนของพวกเขา ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมากที่สุด

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Facebook ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของข่าวท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข่าวสารที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนมากขึ้น และทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในชุมชนของพวกเขาบ้าง

ในวันนี้ Facebook ได้ขยายการดำเนินการดังกล่าวไปในทุกประเทศ และทุกภาษา โดยในขณะนี้ ผู้ใช้ Facebook ทั่วโลกจะได้เห็นข่าวสารจากแหล่งข่าวท้องถิ่นที่รายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน หรือเมืองที่พวกเขาให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น

สำนักข่าวท้องถิ่นแบบไหนถึงได้ประโยชน์

เฟซบุ๊กระบุว่า จากอัพเดตในครั้งนี้ จะช่วยให้สำนักข่าวท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารจากหลายเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านจากเมืองนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

โดยเฟซบุ๊กจะมีเกณฑ์การพิจารณาว่า

สำนักข่าวนั้นจัดเป็นสำนักข่าวท้องถิ่นของเมืองต่าง ๆ ก็ต่อเมื่อมีจำนวนกลุ่มผู้อ่านหลักเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหล่านั้นมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่เมืองอื่น ๆ โดยตรวจสอบจากโดเมนของสำนักพิมพ์

นอกจากการขยายการแสดงผลของข่าวท้องถิ่นเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้แล้ว เฟซบุ๊กจะรวบรวมและนำเสนอข่าวจากเมืองอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจและช่วยเชื่อมต่อผู้อ่านเข้ากับสำนักพิมพ์ท้องถิ่นจากเมืองนั้น ๆ ด้วย

เฟซบุ๊ก ยังระบุด้วยว่า ยังคงทำงานอย่างเต็มที่เพื่อจัดลำดับความสำคัญของข่าวที่มีคุณภาพให้ถูกแสดงอยู่บน News Feed ของผู้ใช้เป็นอันดับต้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงข่าวสารที่มาจากแหล่งข่าวที่ได้รับการยอมรับว่าน่าเชื่อถือในวงกว้าง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายการดำเนินงานเช่นนี้เพิ่มเติมอีกในปี 2561 นี้