สานิต หวังวิชา

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

100 Great Business Ideas (100 สุดยอดไอเดียธุรกิจ) โดย Jeremy Kourdi

Why?
เป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับความคิด มีความหลากหลายรวมกัน ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดอย่างเดียว อ่านแล้วทำให้รู้และเกิดไอเดียใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในเรื่องส่วนตัวและงานที่ทำได้

In brief
หนังสือกล่าวถึงการสรุปกรณีศึกษาหลากหลายทั้งด้านการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำ PR หรือแม้กระทั่งการรูปแบบการจัดอีเวนต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในต่างประเทศและในแต่ละสินค้าที่หลากหลาย Category อ่านแล้วจะทำให้เห็นภาพผลสรุปทันทีว่าการทำแบบนี้แล้วจะได้ผลออกมาอย่างไร ที่สำคัญทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ นำมาใช้ได้ แต่ก็ไม่ต้อง Copy Capture ทุกรายละเอียดของ Case Study เพราะหลักการทำการตลาดไม่ใช้การลอกเลียนแบบเพียงอย่างเดียว ต้องนำมาปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของตนเองมากที่สุด