เปิดผลวิจัยทำไมคนไทยดื่มน้ำอัดลม แบรนด์ไหนครองตลาด

น้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ในไทย สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดผลวิจัยตลาด วิจัยผู้บริโภค ทำไมคนไทยดื่มน้ำอัดลม ใครครองส่วนแบ่งการตลาด จาก 500 กลุ่มตัวอย่าง โดยสำรวจช่วง 5 – 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

คนไทยดื่มน้ำอัดลมเกือบ 80% โดยเฉพาะวัยรุ่น

1. พฤติกรรมการดื่ม น้ำอัดลม

  • 79.4% ดื่มน้ำอัดลม
  • 20.6% ไม่ดื่ม

2. คนวัยไหนดื่มมาก

  • กลุ่มวัยรุ่น เยาวชน อายุ 15 – 24 ปี ดื่มน้ำอัดลมมากสุดร้อยละ 83.0
  • คนสูงวัยอายุ เกิน 46 ปีขึ้นไปดื่มน้อยสุดเหลือครึ่งเดียวคือร้อยละ 50.0 ที่ดื่มน้ำอัดลม

3. ความถี่ในการดื่มนั้น พบว่า

  • 41.5% ดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์
  • 37.9% ดื่มบางสัปดาห์
  • 20.6% ไม่ดื่มเลย

ผู้หญิงกลัวอ้วนจะดื่มน้อยกว่าผู้ชาย โดยพบว่า 46.2% ของผู้ชาย ดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์ มากกว่า หญิงที่มีอยู่  38.0%