ลึกแต่ไม่ลับ

มีทั้งประสบการณ์จากธุรกิจค้าปลีก และโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ที่ใช้อบรมและฝึกสอนพนักงาน แถมยังเปิดเปิดหลักสูตรอบรมกลยุทธ์การบริหารจัดการด้าน TQA (Thailand Quality Award) โดยใช้ซีพี ออลล์ เป็น Case Study ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Advance Retail Management (ARM) มาแล้ว 2 รุ่น และได้รับผลตอบรับดี

ล่าสุด ซีพี ออลล์ จึงเดินหน้ารับนักศึกษารุ่น 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม มีทั้งเจ้าของธุรกิจ ทายาทนักธุรกิจ ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง โดยหวังว่าผู้บริหารเหล่านี้จะนำหลักการด้าน TQA ไปปรับใช้กับบริษัทของตัวเองให้เกิดความแข็งแกร่ง โดยผู้จบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บอกว่า แม้ซีพี ออลล์จะยังไม่ได้ TQA แต่บริษัทในเครือก็ได้ TOC มาแล้ว 5 ใบ ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นรองลงมา แต่ซีพี ออลล์ก็ต้องการแบ่งปันประสบการณ์และกระตุ้นให้บริษัทเอกชนรายอื่นเห็นความสำคัญในหลักการบริหารจัดการนี้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทตัวเอง คู่ค้า และประเทศชาติ

ค่าเรียน 90,000 บาท กับระยะเวลาเรียน16 ครั้งใน 4 เดือน แต่ได้ล้วงลึกทุก Business Unit ของซีพี ออลล์ ตั้งแต่ 7-eleven, Counter Service และอื่นๆ นับเป็นข้อเสนอที่เย้ายวนไม่น้อย

การ “เปิดบ้านซีพี ออลล์” แบบทุกซอกทุกมุม ให้ได้เรียนรู้กันจากประสบการณ์จริงของผู้บริหาร ความลับแห่งความสำเร็จของซีพี ออลล์ ที่มี 7-eleven เป็นธงนำ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะเนื้อหา 90% คือ ประสบการณ์จริง และอีก 10% คือตำราวิชาการ

“สอนกันตั้งแต่ Supplier นำของมาเสนอที่ร้าน 7-eleven ต้องทำอย่างไร ระบบไอทีของ Counter Service ทำงานอย่างไรแบบ Real Time เป็นต้น”

นพดล ตัณศลารักษ์ แห่งมาสเตอร์แอด ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต จากธนาพัฒน์ และอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ จากเถ้าแก่น้อย คือเจ้าของธุรกิจที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ เพชร พะเนียงเวทย์ จากมาม่า จันทร์สิริ กุลวราพร จาก Cute Press, Oriental Princess และ GNC คือตัวอย่างของทายาทฯ ที่มาตักตวงเคล็ดวิชาจากซีพีออลล์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกันผู้ประกอบการค้าปลีกรายอื่นก็ส่งผู้บริหารระดับสูงมาร่วมอบรมหลักสูตรนี้ด้วยเช่นกัน เช่น วิลล่า มาร์เก็ต หาดทิพย์ ดีทแฮล์ม มาลี ยูนิ-เพรสซิเดนท์ โอสถสภา และไทยกูลิโกะ เป็นต้น

แม้จะเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้าง แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งมีอยู่รุ่นละประมาณ 35-40 คน เป็นคู่ค้าของซีพี ออลล์ ดังนั้นความ “ใจกว้าง” ของซีพี ออลล์ ย่อมส่งผลดีต่อซีพี ออลล์ โดยปริยาย เพราะเป็นความจริงที่ว่า เมื่อพันธมิตรแข็งแกร่ง ซีพี ออลล์ย่อมแข็งแกร่งด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ที่เหนือไปกว่านั้น ก่อศักดิ์บอกว่า เอกชนที่แข็งแกร่งย่อมเป็นเสาค้ำจุนเศรษฐกิจชาติได้เป็นอย่างดี

“เสาค้ำหลายเสาที่แข็งแกร่ง นับเป็นภูมิต้านทานที่ดีของชาติ”

Did you know?
TQA คือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ในไทยให้การรับรองโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขณะที่ประเทศอื่นจะใช้ชื่ออักษรตัวแรกของประเทศนั้นๆ นำหน้า เช่น JQA (Japan Quality Award) เป็นต้น โดยมีต้นแบบจากสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ชื่อว่า The Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)