ชูมิท คาพูร์

ชูมิท คาพูร์
ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

1.Successful Living in Thailand
2. The First 90 Days

Why ? สำหรับชูมิท คาพูร์ ประเทศไทย คือที่ทำงานใหม่ของเขา หลังจากที่เขาเคยประจำอยู่ที่อินเดียกับพีแอนด์จี และโนเกียที่สิงคโปร์มาแล้ว การย้ายประเทศเพื่อรับตำแหน่งใหม่เป็นเรื่องปกติของผู้บริหารบริษัทข้ามชาติ อย่างโนเกีย เพราะฉะนั้นการหาข้อมูลและแนวทางการใช้ชีวิตทั้งส่วนตัวและการทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีหนังสือดี ๆ สักเล่ม

In Brief

-Successful Living in Thailand เขียนโดย Michale Watkins เป็นหนังสือให้คำแนะนำแก่ชาวต่างชาติในการเข้ามาอยู่อาศัยหรือใช้ชีวิตในเมืองไทยให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุข

-The First 90 Days โดย Roger welty ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในเชิงกลยุทธ์เมื่อเข้าไปรับตำแหน่งในประเทศใหม่ ว่าควรศึกษาอะไร ให้ความสนใจและความสำคัญกับเรื่องอะไรเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมทั่วโลก เพราะให้คำแนะนำในการทำงานทั้งในองค์กรที่เริ่มก่อตั้ง องค์กร ฟื้นฟูกิจการ หรือรักษาความสำเร็จขององค์กร มีบทต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมตัวเอง การกระตุ้นการเรียนรู้ การเจรจาเพื่อความสำเร็จ การสนับสนุนคนอื่น