THOTH รีแบรนด์เป็น WISESIGHT บุกตลาดเอเชียแปซิฟิก เล็งปั้นผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์โซเชี่ยล มีเดีย ขานรับความต้องการของตลาด

เพื่อการบริหารงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์โซเซี่ยล มีเดีย (Social Data Analytic Service) อย่างแท้จริง ทำให้จากจุดเร่ิมต้นเมื่อปี 2007 เรื่อยมาจนถึงโธธ โซเชียล โอบีว็อค ปัจจุบันได้กลายร่าง หรือรีแบรนด์เป็น “ไวซ์ไซท์” (WISESIGNT) โดยชิมลางเปิดบริการศูนย์บัญชาการระดับภูมิภาคที่มาเลเซีย เมื่อต้นปี 2017 ที่ผ่านมา ก่อนตั้งเป้าลุยตลาดเอเชียแปซิฟิกอย่างจริงจัง พร้อมเปิดอะคาเดมี ปั้นผู้เชี่ยวชาญเสริมดีมานด์ตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวท์ไซท์ จำกัด ให้รายละเอียดว่า “แนวทางในการทำธุรกิจของไวซ์ไซท์จะไม่ลงทุนร่วมกับพันธมิตร แต่จะอาศัยการจ้างงานคนในท้องถิ่นที่มีทักษะและความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคและวัฒนธรรมอันมีลักษะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Local Sources ทั้งหลาย เช่น เว็บบอร์ดยอดนิยมในไทยคือ Pantip ส่วนในมาเลเซียคือ Lowyat เป็นต้น โดยสาเหตุที่เลือกตั้งศูนย์ฯ ที่มาเลเซีย เนื่องจากมีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปยังตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้ง่าย โดยเฉพาะในเรื่องความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งมีการใช้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทั้งจีนกลางและคันโตนีส ภาษาทมิฬ (ใช้ในกลุ่มคนเชื้อสายอินเดีย) และภาษามาเลย์ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาษาอินโดนีเซีย ขณะเดียวกันก็มีต้นทุนถูกกว่าการตั้งศูนย์ฯ ที่สิงคโปร์ด้วย สำหรับปีนี้กำลังเตรียมขยายตลาดไปยังเวียดนาม อินโดนีเซีย และกัมพูชา ขณะที่ฮ่องกงเป็นจุดหมายแรกนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไวซ์ไซท์ต้องการจะไปเปิดธุรกิจ”

ทั้งนี้ ไวซ์ไซท์ มีทีมงานมากกว่า 160 ชีวิต ในจำนวนนี้ไม่ต่ำกว่า 70 คน เป็น Data Scientist แบ่งการให้บริการเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. WISESIGHT INSIGHTS

ช่วยให้องค์กรกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการตลาดได้อย่างตรงประเด็นและตรงกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค รวมทั้งจับตาความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ด้วยเครื่องมืออย่าง Zocial Eye (ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่งในหลากหลายแง่มุม ,วัดผลแคมเปญ และติดตามเทรนด์ต่าง ๆ )  Metric, และ Research (นำเสนอข้อมูลเชิงลึก 12 เรื่อง อาทิ การวัดผลแคมเปญ,การวิเคราะห์แบรนด์, การวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์,การวิเคราะห์ผู้ทรงอิทธิพล-ผู้นำทางความคิด,เทรนด์ต่าง ๆ ด้านดิจิทัล เป็นต้น)

2. WISESIGHT CRM

ช่วยให้องค์กรสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ด้วยเครื่องมือและทีมงานที่ช่วยให้ตราสินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตามเวลาจริง เพื่อช่วยแก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วย Warroom และ Monitoring

3. WISESIGHT CONVERSION

เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายผ่านข้อมูลเชิงลึกรายบุคคล เพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการวางกลยุทธ์สื่อสาร เครื่องมือ Precision ยังสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดกลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์ที่นำไปสู่ความภักดีกับตราสินค้า

4. WISESIGHT ACADEMY

เพิ่มขีดความสามารถให้ผู้สนใจวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล จัดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในล้อมกรอบ เปิดอะคาเดมี ตอกย้ำการเป็นตัวจริงด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โซเชียล มีเดีย)

กล้าให้รายละเอียดอีกว่า ไวซ์ไซท์ มีทุนจดทะเบียน 33 ล้านบาท มีฐานข้อมูลโซเชียล มีเดียกว่า 15,000 ล้านข้อความ ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ใช้คีย์เวิร์ดได้ไม่จำกัด แสดงผลแบบเรียลไทม์ (ใช้เวลาน้อยกว่า 15 วินาที) มีผลวิจัยที่ทำเป็นประจำกว่า 1,600 ฉบับต่อปี  ปัจจุบันมีลูกค้ามากกว่า 150 แบรนด์ ในมากกว่า 20 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยคาดว่าปีนี้จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2017 ที่ผ่านมาราว 30-40%

กล้า ตั้งสุวรรณ CEO และพเนิน อัศววิภาศ COO

ด้าน พเนิน อัศววิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “เราขยายตลาดต่างประเทศตั้งแต่ต้นปี 2017 ด้วยวิธีลงทุนเต็มรูปแบบ ปัจจุบันเราตั้ง ไวซ์ไซท์ มาเลเซีย เป็นศูนย์บัญชาการระดับภูมิภาค  มี Shakthi DC ผู้อำนวยการภูมิภาคร่วมบริหารงาน ซึ่งขณะนี้เราดำเนินธุรกิจจนผ่านจุดคุ้มทุนแล้วและกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องสู่ระดับเอเชียแปซิฟิก ด้วยกลยุทธ์ Hyper Localization ที่ประกอบด้วยจุดแข็ง 3 ประการ คือ

1. เทคโนโลยี

จากระบบการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลในระดับท้องถิ่นที่ลงลึกอย่างละเอียด

2. ภาษา

ความเข้าใจความซับซ้อนของภาษาเป็นหัวใจของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลโซเชียล มีเดีย ไวท์ไซท์ได้ปรับกระบวนการทั้งหมดทั้งในส่วนเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าของภาษาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำสูงสุด โดยสามารถรองรับภาษาหลักทั้งหมดในภูมิภาคนี้ได้

3. วัฒนธรรม

การทำงานกับคนท้องถิ่นที่เข้าใจวัฒนธรรมของตลาดอย่างถ่องแท้  ทำให้สามารถบุกตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เปิดอะคาเดมี ตอกย้ำการเป็นตัวจริงด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โซเชียล มีเดีย

ไวซ์ไซท์ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การขยายตลาดสู่ระดับเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล มีเดีย จึงตัดสินใจเปิด ไวซ์ไซท์ อคาเดมี จัดหลักสูตรอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล มีเดีย ร่วมกับสถาบัน BINARY ของ สุพลชัย กีรติขจร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ นอกจากความรู้พื้นฐานด้านนี้สำหรับทุกคนที่ต้องการจะเข้าถึงและกลั่นเอาข้อมูลจากโซเชียล มีเดีย มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจแล้ว ยังมีหลักสูตรเข้มข้นหรือระดับมาสเตอร์ คลาส เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

“ข้อมูลในโซเชียล มีเดีย สำคัญมาก เพราะมันเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ การได้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น รวมถึงการมีทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง แม่นยำ นั้น ก็จะช่วยทำให้ตัดสินใจในการลงทุนหรือวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ดีขึ้นด้วย โดยเตรียมเปิดหลักสูตรพื้นฐานในเดือนสิงหาคม 2018 นี้ ในราคาหลักสูตรละ 14,900 บาท”


ทำไมต้อง ไวท์ไซท์

ไวซ์ไซท์ สื่อความหมายถึงการมองเห็นข้อมูลอย่างชาญฉลาด สีแดงสการ์เล็ตถูกใช้เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ ความรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เป็นสีแห่งความมงคลของชาวเอเชียด้วย  โดยเลือกใช้ตัวอักษรดับเบิลยู W ตัวอักษรแรกของชื่อ ไวซ์ไซท์ แทนสัญลักษณ์ สื่อถึงการมองเห็นข้อมูลโซเชียล มีเดีย ที่ชัดเจนแม่นยำผ่านวงกลมที่เปรียบเสมือนลูกตา ข้อมูลมหาศาลบนโซเชียล มีเดีย ที่ถูกเล่าผ่านเส้นนำสายตาจากซ้ายมาขวา แสดงถึงการกลั่นกรองอย่างมีระบบจนเป็นความชาญฉลาดที่ลูกค้าสามารถมองเห็นและนำไปตัดสินใจได้ สิ่งนี้เป็นคุณค่าหลักหรือ Core Valueที่ส่งมอบให้ลูกค้าและถูกถ่ายทอดผ่านรูปทรงเพชรด้านบนขวาสุดของตัวอักษร W บนโลโก้ ไวซ์ไซท์