MARRUT จัดให้

คนที่เคยรอพนักงานมารับออเดอร์นาน สั่งอาหารแล้วไม่ได้รับสักที หรือบางครั้งบริการก็เสิร์ฟอาหารผิดโต๊ะ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งคิดระบบมารุต MARRUT (Management Restaurant with RFID Unity Technology) ไว้สำหรับจัดการร้านอาหารแบบเบ็ดเสร็จ

ระบบมารุต เป็นการนำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้งานทั้งระบบบริหารจัดการและระบบหน้าร้าน ซึ่งภาสกร ปานนอก, พุทธิพร หงษ์สุรกุล และวรวัฒน์ เธียระวิบูลย์ นักศึกษาปี 2 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันคิดโปรเจกต์นี้เพื่อใช้กับร้านอาหาร จุดเริ่มต้นที่ใกล้ตัวและมองเห็นภาพชัดที่สุด ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนาระบบนาน 3 เดือน และสามารถคว้ารางวัลที่ 1 RFID Application for Industry ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (NSC 2009) ของเนคเทค

มารุตประกอบด้วยโปรแกรม 4 ส่วน ได้แก่ MARRUT TABLE โปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับลูกค้า, MARRUT KITCHEN โปรแกรมที่แผนกครัวใช้รับคำสั่งอาหาร, MARRUT CASHIER โปรแกรมสำหรับแผนกการเงิน และ MARRUT Web App โปรแกรมเว็บแอพลิเคชั่นในการบริหารจัดการระบบเบื้องหลังของร้าน

หลักการทำงานคือ ลูกค้าที่เข้ามาในร้าน จะสามารถสั่งอาหารด้วยการสัมผัสจอคอมพิวเตอร์บนโต๊ะ (MARRUT TABLE) กดเลือกอาหารที่ต้องการ สัญญาณก็จะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จากนั้นไปยังห้องครัว (MARRUT KITCHEN) แม่ครัวจึงทำอาหารตามออเดอร์

“ภาชนะที่ใส่อาหารทุกชิ้นจะมีเครื่องส่งสัญญาณที่เป็นชิปอาร์เอฟไอดีติดอยู่ ซึ่งอาจจะฝังไปกับจานตั้งแต่ตอนผลิต เพื่อบอกว่าอาหารจานนั้นคืออะไร ของโต๊ะไหน แม่ครัวยืนยันอาหารด้วยการนำภาชนะไปสัมผัสกับเครื่องบันทึกสัญญาณอาร์เอฟไอดีในครัว เรียกบริกรให้นำไปเสิร์ฟ และต้องยืนยันรายการอาหารกับเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีบนโต๊ะ” ภาสกร ปานนอก อธิบายพร้อมกับเปิดตัวอย่างโปรแกรมการใช้งานประกอบ

“เมื่อลูกค้าเรียกคิดเงินผ่านโปรแกรมที่โต๊ะ พนักงานก็จะใช้โปรแกรม (MARRUT CASHIER) คำนวณราคาแล้วมาเก็บเงินที่โต๊ะ และสามารถใช้การ์ดมารุตที่มีชิปแม่เหล็กอาร์เอฟไอดีเป็นบัตรแทนเงินสดในการชำระเงินได้”

ความพิเศษของการ์ดมารุตที่มีชิปอาร์เอฟไอดีคือ สามารถบันทึกได้ลูกค้าเป็นใคร มากินอาหารที่ร้านกี่ครั้ง สั่งอาหารใดบ้าง และในส่วนของ MARRUT Web App พุทธิพร หงส์สุรกุล บอกว่า “เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานและคุมร้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยที่เจ้าของร้านไม่ต้องมาที่ร้าน”

สำหรับการลงทุนในครั้งแรกนี้ นิสิตทั้งสามได้คำนวณไว้ว่า สำหรับร้านอาหารที่มี 20 โต๊ะ ใช้เงินลงทุนประมาณ 462,000 บาท ซึ่งช่วยควบคุมร้านให้ดูแลง่าย สะดวกรวดเร็ว เสิร์ฟไม่ผิดโต๊ะ สร้างจุดเด่นให้ร้าน และสามารถลดการจ้างพนักงานในร้านได้ถึง 60%

วรวัฒน์ เธียระวิบูลย์ พูดถึงธุรกิจที่เข้ามาติดต่อว่า “มีคนที่ทำธุรกิจอัญมณีสนใจโปรแกรมมารุต เขาอยากบันทึกว่าอัญมณีแต่ละชิ้นมีความเป็นมาอย่างไร ผลิตปีไหน ร้านอาหารเพื่อสุขภาพก็สนใจ ถ้ามีบัตรที่บันทึกได้ว่าคนไหนเป็นโรคอะไร ไม่ควรกินอาหารประเภทไหน ก็จะดีต่อลูกค้า และยังมีที่ติดต่อเข้ามาอีกว่า โปรแกรมนี้ใช้ตรวจเช็กสินค้าในคลังได้ไหม ทั้งหมดนี้เราต้องถามเจ้าของธุรกิจถึงสิ่งที่ต้องการ แล้วก็เอามาคิดต่อ ซึ่งในต่างประเทศนิยมใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการตรวจเช็กคลังสินค้ากันแล้ว”

อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และที่ปรึกษาโครงการมารุต พูดเสริมว่า ในไทยเองก็เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว เช่น บัตรรถไฟฟ้า บัตรเติมเงินโรงภาพยนตร์ อนาคตอันใกล้อาร์เอฟไอดีจะเข้ามามีบทบาทมากในเกือบทุกประเภทธุรกิจ การใช้บาร์โค้ดจะลดน้อยลง เพราะบาร์โค้ดใช้สำหรับอ่านข้อมูลอย่างเดียว และสามารถลอกหายได้

Core Idea
โครงการที่ส่งเข้าประกวด การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (NSC 2009)
Core Idea ระบบมารุตช่วยทำให้การจัดการร้านอาหารสะดวก รวดเร็ว ช่วยวางแผนสั่งซื้อสินค้าเข้าร้านได้ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยที่เจ้าของร้านคุมร้านได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

การใช้งาน ใช้ชิปอาร์เอฟไอดีในส่งและบันทึกข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับร้าน จานไหนเป็นอาหารขายดี รวมถึงข้อมูลลูกค้าแต่ละคนว่าชอบกินอะไร มาที่ร้านกี่ครั้ง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มได้เสมอ และบันทึกซ้ำได้ถึงแสนครั้ง

จุดเด่นที่ทำให้ได้รางวัล ระบบมารุตสามารถพัฒนาให้ใช้ได้จริง และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจได้หลากหลายประเภท เช่น การตรวจเช็กสินค้าในห้าง ในคลังสินค้า ตรวจสอบและบันทึกแหล่งที่มาของอัญมณีแต่ละประเภทได้ เป็นต้น โดยเนคเทคจะช่วยประสานงาน ต่อยอดทางธุรกิจให้นักศึกษา

SWOT

Strengths
• เป็นระบบร้านอาหารที่ยังไม่เคยมี Software ที่ไหนทำมาก่อนในเมืองไทย
• เป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับระบบร้านที่นำระบบ MARRUT ไปใช้งาน
• เพิ่มแนวทางในการทำการตลาดให้กับธุรกิจ
• มีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมบริการปรับแต่งระบบ Software ตามความต้องการ
• เป็นระบบงานที่พัฒนาโดยคนไทย จึงทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศมาก

Weaknesses
• เป็นระบบที่ต้องโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาจมีปัญหาด้านไฟฟ้าได้
• การฝึกอบรมพนักงานในขั้นต้นอาจใช้ทุนสูงขึ้น
• การนำระบบไปใช้งานในเบื้องต้นต้องลงทุนสูงขึ้น
• มีเวลาในการทำงานน้อย

Opportunities
• มีสื่อแขนงต่างๆ ให้ความสนใจในตัวโครงการพอสมควรซึ่งอาจเป็นช่องทางในการพัฒนาต่อยอดต่อไป
• นำผลงานไปพัฒนาต่อยอกเพื่อส่งประกวดโครงการต่างๆ ต่อไปเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
• ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์

Threats
• การหาแหล่งเงินทุน Support อย่างจริงจังไม่ได้
• มีการขโมยความคิดกันสูงในแวดวงธุรกิจ