Twitter Advertising

ด้วยความสามารถของ Twitter ในการเข้าถึงแรงบันดาลใจของมนุษย์ มีบริษัทและแบรนด์มากมายเลือกใช้ Twitter ในการโฆษณาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของตน บริษัทค้าปลีกอาหารในอเมริกา เช่น ร้านไก่ทอดหรือร้านกาแฟชื่อดัง ต่างได้รับประโยชน์จาการใช้ Twitter โดยการ Tweet รายการเมนูใหม่ๆ และเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มผู้ตาม และด้วยความที่เป็นเครื่องมือ CRM ที่มีประสิทธิภาพสูง Twitter ได้ถูกใช้ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และใช้โปรโมตทางการตลาดมากมาย

ในแง่ของธุรกิจค้าปลีก Twitter นั้นเหมาะมากสำหรับแจ้งข่าวสารข้อมูลโปรโมชั่นกับกลุ่มเป้าหมาย ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กับร้านค้านั้นๆ

ส่วนในไทย หนึ่งในผู้ริเริ่มการใช้ Twitter ในเมืองไทย (ถ้าไม่นับท่านนักการเมืองทั้งหลาย) ก็คือ ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ซึ่งใช้ Twitter สื่อสารให้ผู้ตาม ได้รับทราบถึงข่าวสารและโปรโมชั่น ถึงแม้ว่าจะยังคงอยู่ในช่วงของการพัฒนาจากการทำตัวเป็น “ศูนย์แจ้งข่าวสาร” แต่ได้ก้าวไปสู่การเป็น “สื่อสังคมออนไลน์” (Online Social Network) อย่างแท้จริง

ทำไมต้องเป็น Twitter
– กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายใช้ความคิดพิจารณาโฆษณาหรือข้อความที่เราส่งไป
– กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย โดยทำให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึกอุ่นใจว่าพวกเขาได้รับการติดต่อ การใส่ใจ การรับรองและเห็นคุณค่า
– เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างบทสนทนาทาง Twitter ทำให้เป็นการสื่อสาร – สัมพันธ์กันแบบอัพเดทสดๆ จากคนจริง ในเวลาจริง และจากสถานที่จริง ซึ่งชวนให้น่าติดตาม (เป็นเหมือนนิสัยที่ติดที่จะต้องอ่านหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าทุกวัน)
– ถ่ายทอดวัฒนธรรมของ Twitter โดยเชื่อมโยง Image ของแบรนด์และผลิตภัณฑ์ ให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชาญฉลาด

ในระยะยาวแล้ว Twitter เปิดโอกาสให้แบรนด์ได้สื่อสารอย่างเป็นกันเองกับผู้บริโภค ผ่านการส่งข้อความแสดงออกทางความรู้สึก สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ลักษณะนี้ผ่านสื่ออื่นๆ ได้ ด้วยคุณลักษณะของข้อความสนทนาในแบบของ Twitter นี่เอง ที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภค หุ้นส่วน และบุคคลอื่นที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ

ตราบใดที่กระแส “On-the-go Social Networking” ยังคงอยู่และขยายออกไปอย่างไม่รู้จบ Twitterverse ก็จะยังคงเติบโต กว้างใหญ่ออกไปไม่รู้จบเช่นกัน

ผ่าสูตรสำเร็จโฆษณา Twitter

สร เกียรติคณารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ งานวิจัย และสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท โลว์ ประเทศไทย พบว่า ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโฆษณาใน Twitter นั้นยังอยู่บนพื้นเดิม แต่บริบทของการนำไปปฏิบัติที่แตกต่าง มีการปรับให้เข้ากันกับชีวิตยุคใหม่ที่รวดเร็วและวุ่นวายของเรา ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของ Twitter ที่ส่งเสริมการโฆษณา ต้องมีดังนี้

Top of Mind – ผู้ที่Tweet หรือข้อความสนทนาทาง Twitter จะเข้าไปนั่งอยู่ในการจดจำของผู้บริโภคเป็นอันดับต้นๆ (Top-of-mind) เหมือนดังเช่น ข้อความ Tweets จากกลุ่มเพื่อนฝูงหรือดารา ซึ่งจุดสำคัญในการสนทนานั้นก็คือการสื่อเข้าไปให้ถึงผู้บริโภคให้ได้ในระดับ Top-of-mind นั่นเอง

Word of Mouth – ทุกๆ Tweet (ข้อความอัพเดท) ถูกสื่อสารออกไปได้โดยผ่านการเชื่อมโยงของผู้ตามใน Twitter ทำให้เกิดการสื่อสารทั้งแบบการสนทนาหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one) และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนจำนวนมาก

Energetic Evolving –Twitter เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารที่สดใหม่ น่าสนใจเสมอ ด้วยรากฐานที่ดึงดูดขนาดนี้ ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายคอยติดตามได้เป็นอย่างดี

Expression of the Self – Twitter เปิดโอกาสให้ผู้คนพรีเซนต์ตัวเองได้อย่างเสรี กลุ่มเป้าหมายจึงสามารถวิจารณ์หรือแสดงออกทางความรู้สึกได้มากมาย

Togetherness – โดยธรรมชาติของการเป็น “สื่อสังคม” (Social Networking) Twitter ช่วยให้คนได้เชื่อมโยงถึงกันอย่างแท้จริง และเหล่า Tweets ที่มาจากแรงบัลดาลใจคล้ายกัน ได้สร้างให้เกิดภาพของ “ความเป็นเรา” และ “กลุ่มของความร่วมมือ” อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม แบรนด์ต่างๆ ควรจะมีเป้าหมายหลักไว้ในใจ ที่จะใช้ประโยชน์จาก Twitter ให้มากที่สุด โดยไม่ใช่เพียงแค่เข้าไปให้มีชื่ออยู่ในการจดจำของผู้บริโภคเป็นอันดับต้นๆ (Top-of-mind) เท่านั้น หากแต่เข้าไปเป็น สมาชิกคนหนึ่งของสังคมออนไลน์ที่มีความตื่นตัว และมีทรรศนะที่คล้ายๆ กัน