ศาลแพ่งรับฟ้อง กล่าวหาซีพีฮุบที่ดินทำอีอีซี เรียก 631 ล้านบาท

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มอบอำนาจให้ บัญชา ปรมีศณาภรณ์ ทนายความเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด, นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ, บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด, นายอมรเวช รุจาทรัพย์, นายบากบั่น บุญเลิศ, นางสาวกรรณิการ์ รุ่งกิจเจริญกุล, นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก เป็นจำเลยรวม 7 คน ฐานละเมิด ขอให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย 631,400,000.- บาท

เนื่องจากจำเลยทั้ง 7 คน ร่วมกันเสนอข่าวบิดเบือนจากความเป็นจริงว่า “‘ซีพี’ ยึดที่รัฐ 4 พันไร่ ฮือต้าน ธนารักษ์ประเคนที่ดินบางน้ำเปรี้ยวขึ้นเมืองใหม่ ซึ่งในข้อเท็จจริง โจทก์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่ดิน 4,000 ไร่ ในตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่อย่างใด ทั้งนี้ การเสนอข่าวดังกล่าวเป็นเหตุให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง จากสังคมและประชาชนทั่วไป กระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรและธุรกิจ จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาล

ทั้งนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้รับสำนวนฟ้องไว้แล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.3328/2561 นัดชี้สองสถาน วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 9:00 น.