3 ค่ายมือถือให้ลูกค้า จ.นครศรีธรรมราช โทรฟรี 50 นาที ใช้เน็ตฟรี 1 กิ๊ก 4-6 ม.ค.


05-01-2019 12:44:08

กสทช. ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ 3 รายใหญ่ เอไอเอส ทรู ดีแทค ให้ผู้ใช้บริการมือถือใน จ.นครศรีธรรมราช โทรฟรีในระบบเสียง 50 นาที ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี 1 กิกะไบต์ ระหว่างวันที่ 4-6 ม.ค. 2562

โดยเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กสทช. ที่ได้เรียก 3 โอเปอเรเตอร์รายใหญ่ เอไอเอส ทรู และดีแทค ประชุมหารือ เพื่อเร่งหาทางแก้ไขปัญหาระบบสื่อสารขัดข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพายุปาบึกเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งโอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 ราย ได้รายงานว่าสาเหตุที่ระบบการสื่อสารขัดข้อง เกิดจากเสาสัญญาณไม่มีกระแสไฟฟ้า โดยทั้งหมดเป็นเสาสัญญาณที่อยู่ปลายทางซึ่งจะไม่มีเครื่องกำเนิดไฟสำรองติดตั้งอยู่จะใช้ไฟจากการไฟฟ้า เมื่อไฟฟ้าดับจึงส่งผลกระทบทำให้เสาเหล่านั้นไม่ทำงาน

สำหรับความเสียหายดังกล่าว จำนวนสถานีฐานในภาคใต้รวมทุกค่ายมีจำนวน 14,319 สถานี แบ่งเป็น

เอไอเอส 5,400 สถานี ในจังหวัดนครศรีธรรมราชดับไปประมาณ 200 สถานี และจังหวัดใกล้เคียงอีกประมาณ 20 สถานี โดยเอไอเอสได้ระดมเครื่องกำเนิดไฟสำรองเคลื่อนที่ ได้ประมาณ 100 เครื่อง ส่งไปยังพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทรู มีสถานีฐาน 4,519 สถานี ในจังหวัดนครศรีธรรมราชดับไปประมาณ 210 สถานี ส่วนจังหวัดใกล้เคียงมีอยู่ประมาณ 19 สถานี

ดีแทค มีสถานีฐานอยู่ 4,400 สถานี ในจังหวัดนครศรีธรรมราชดับไปประมาณ 180 สถานี ส่วนจังหวัดใกล้เคียงมีอยู่ประมาณ 37 สถานี

นอกจากนั้นการที่โทรไปปลายทางไม่ติด อาจเกิดจากกรณีที่โทรศัพท์มือถือปลายทางปิดเครื่องเนื่องจากประหยัดแบตเตอรี่ไว้ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ ประชาชนก็จะสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือได้เหมือนเดิม

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงาน กสทช. ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 ราย ได้แก่ เอไอเอส ทรู ดีแทค เปิดให้ประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารกันด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยให้โทรออกจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 6 ม.ค. 2562 เวลา 24.00 น. ทุกเครือข่ายฟรีเป็นจำนวน 50 นาที และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ฟรี 1 กิกะไบต์ โดยเงื่อนไขและการใช้งานให้ดำเนินการตามคำแนะนำทาง SMS ที่ประชาชนได้รับ และหากพื้นที่อื่นประสบปัญหาสำนักงาน กสทช. และโอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 รายก็จะเยียวยาประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นเช่นเดียวกัน

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter