ทรู เปิดเกมยันไม่ประมูลคลื่น 700 MHz ทำ 5G หากไม่ให้ยืดเวลาจ่ายค่างวด 900 MHz

หลังจาก กสทช. ออกมาประกาศนำคลื่น 700 MHz ออกมาประมูล เพื่อใช้สำหรับกิจการโทรคมนาคม 5G กลุ่มทรูได้ออกมาระบุว่า ยังไม่มีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลคลื่นดังกล่าว เนื่องจากยังรอความชัดเจนเรื่องการขยายระยะเวลาการชำระค่างวดเงินประมูลคลื่นความถี่ 900  

วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องของการยืดระยะเวลาการชำระค่างวดเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz กลุ่มทรูจึงจะไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น 700 ในครั้งนี้ จนกว่าจะมีความชัดเจน

อีกทั้งปริมาณคลื่นความถี่ต่ำที่มีอยู่ในขณะนี้ ทั้ง 850 MHz และ 900 MHz ยังเพียงพอที่จะนำมาจัดสรรให้บริการ 5G โดยจะลงทุนเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามความต้องการใช้งาน และเป็นไปตามความพร้อมของตลาดอุปกรณ์ 5G ทั้งนี้ กลุ่มทรูยังคงมุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มกระแสเงินสดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ กสทช. ได้เตรียมนำคลื่นย่าน 700 MHz ที่กิจการทีวีดิจิทัลใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ช่วงคลื่น 703-794 MHz มาใช้สำหรับกิจการโทรคมนาคม 5G

ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปว่าจะให้มีการประมูลคลื่น 700 MHz จำนวนกี่ใบ เพราะมีผู้เสนอตั้งแต่ 7 ใบ 9 ใบ อายุใบอนุญาตมีเสนอมาตั้งแต่ 15 ปี จนถึง 20 ปี รอไปประชาพิจารณ์ให้ได้ข้อสรุปก่อน แต่มีเงื่อนไขที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคม โดยกำหนดรอบการจ่ายเงินค่าประมูลไว้ยาวถึง 10 ปี จำนวน 9 งวด ปีแรกจ่าย 20% และอีก 8 ปีจ่ายเพียงปีละ 10% ของวงเงินประมูลทั้งหมด.